Szukaj w działach:

Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny ma rok

 

Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny pierwszy rok


Dzień 1 kwietnia to dla Łukasiewicza bardzo ważna data. W 2019 roku właśnie w tym dniu powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz łącząc potencjał badawczy i innowacyjny ponad 30 Instytutów rozsianych po całej Polsce. Dokładnie rok później, w wyniku połączenia dwóch krakowskich instytutów wchodzących w skład Sieci - Instytutu Odlewnictwa z Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania powstał Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny.

Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny po połączeniu ma 147 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia badań naukowych, współpracy z wieloma gałęziami przemysłu i innymi jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie. Łącząc doświadczenia i kompetencje, udało się zbudować silną jednostkę zdolną do podejmowania nowych wyzwań w kluczowych dla Sieci Badawczej Łukasiewicz kierunkach rozwoju, czyli inteligentnej i czystej mobilności, zrównoważonej gospodarce i energii, transformacji cyfrowej oraz zdrowiu, które mają strategiczne znaczenia dla rozwoju polskiej gospodarki.

Dla niektórych rok to niewiele czasu, zwłaszcza że był to okres pełen wyzwań związanych z pandemią COVID-19. Okazało się jednak, że jest to wystarczający czas, aby skonsolidować obszary działalności dwóch Instytutów i przedstawić kompleksową ofertę dla przemysłu. Obecnie Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny specjalizuje się w technologiach kształtowania materiałów, począwszy od technologii odlewania stopów żelaza, kobaltu, niklu i metali nieżelaznych, przez technologie przyrostowe, w tym spiekanie SPS, HP-HT, SLS, SLM (druk 3D), po technologie obróbki skrawaniem, ściernej i erozyjnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie inżynierii materiałowej, metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania. Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonuje prototypowe narzędzia i urządzenia, a także usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Realizuje projekty krajowe i europejskie oraz prowadzi działalność wydawniczą i szkoleniową.

Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny działalność


Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny prowadzi interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno konwencjonalne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i kształtowania materiałów. Instytut rozwija technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, opracowuje materiały funkcjonalne, a także wytwarza narzędzia obróbkowe. Inne obszary działalności Instytutu obejmują projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbkę materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych, czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0.

Niezmiennie jednym z ważniejszych tematów podejmowanych w Łukasiewicz - Krakowskim Instytucie Technologicznym jest optymalizacja procesów odlewniczych. Oferta Instytutu obejmuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania odlewów, doboru odpowiednich technologii odlewniczych oraz wykonania jednostkowych odlewów w różnych technologiach, tj. odlewanie w formach piaskowych, gipsowych, metodą wytapianych modeli w wielowarstwowych formach ceramicznych, kokilach, pod wysokim ciśnieniem, a także obróbkę cieplną i cieplno-ciśnieniową odlewów. Dodatkowo Instytut oferuje usługi w zakresie projektowania i modelowania numerycznego zjawisk fizycznych, w tym modelowanie numeryczne procesów odlewniczych dla różnych materiałów i technik odlewania,€ także w celu eliminowania wad odlewniczych. Opracowuje ekspertyzy oraz opinie poprawności technologicznej i wytrzymałościowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odlewni oraz w trosce o środowisko oferuje usługę regeneracji mechanicznej mas formierskich i rdzeniowych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny pełni funkcję Jednostki Notyfikowanej (NB 1455), Jednostki Certyfikującej (AC 030) oraz Laboratorium Akredytowanego (AB 197 i AB 494).

Gwarancją wysokiego poziomu prowadzonych w Instytucie prac oraz świadczonych usług jest doświadczona kadra, wyposażenie umożliwiające prowadzenie badań w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej, współpraca z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi na świecie obejmująca wspólne prowadzenie projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych, wymianę kadr oraz cennych doświadczeń w zakresie badań i wdrożeń.

Oferta dla przemysłu

Oferta Łukasiewicz - Krakowskiego Instytutu Technologicznego skierowana jest do wielu gałęzi przemysłu, w tym do przedstawicieli przemysłu odlewniczego, metalowego, maszynowego, motoryzacyjnego, kolejowego, lotniczego, energetycznego, stoczniowego, opakowaniowego, chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego oraz spożywczego.

Rozwiązuje trudne problemy technologiczne, zwłaszcza w zakresie opracowania technologii wytwarzania materiałów do zastosowań specjalnych, doboru parametrów procesów technologicznych w celu uzyskania wyrobów najwyższej jakości, obróbki materiałów trudno obrabialnych, korozji, powłok, obróbki powierzchniowej czy recyklingu. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.

2 lata temu powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz

1 kwietnia 2019 roku to data powołania do życia Sieci Badawczej Łukasiewicz, która z ośmioma tysiącami pracowników, 32 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 12 polskich miastach jest trzecią co do wielkości siecią badawczą w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne.

Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze - przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu.

rzuć wyzwanie Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny


Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam - wysokiej jakości - produkt lub usługę.


Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny
Redaktor: MRR

Dodano 01.04.2021
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy