Szukaj w działach:
Produkcja
Mocny wzrost produkcji przemysłowej w grudniu Jak informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS) w grudniu 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 16,7%.W grudniu 2021 produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 16,7% w porównaniu z grudniem 202...
Rejestrowanie produkcji w systemie ERP Bemet Jedną z najważniejszych funkcji systemu ERP dla zakładów produkcyjnych branży stalowej jest możliwość rejestrowania realizacji zleceń i czasu pracy personelu. W oprogramowaniu Bemet zadanie to możliwe je...
Cała branża energetyczna na targach ENEX Targi Enex od lat gromadzą najważniejszych przedstawicieli branży odnawialnych źródeł energii oraz energetyki konwencjonalnej. Ostatnia edycja targów odbyła się w formule on-line, a mimo tego była jednym z...
Webinarium na temat techniki pomiaru kształtów Nieprawidłowe interpretacje wyników pomiarów kształtów mogą doprowadzić do sytuacji, w których dobre półprodukty zostaną zutylizowane lub wadliwe zostaną skierowane do produkcji.Może ...
Wskaźnik PMI w grudniu wyniósł 56,1 punktu Główny wskaźnik PMI, będący średnią ważoną 5 subindeksów dotyczących nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów, wzrósł w grudniu do 56,1 punktu z 54,4 w listopa...
Comarch Asset Tracking - usprawnij intralogistykę w obszarze produkcji Przedsiębiorcy coraz częściej mają świadomość, jak istotne w codziennym zarządzaniu firmą jest monitorowanie i możliwość dokładnej lokalizacji wszystkich kluczowych zasobów. Codziennie mierzą się z wyzwaniem - w...
Partnerzy