Szukaj w działach:

Osiem sposobów na podniesienie produktywności

 

Osiem sposobów na podniesienie produktywności
 Fot.: Monitor ERP

Usprawnienie procesów w firmach wytwórczych to priorytet każdej firmy produkcyjnej. Droga do osiągnięcia idealnego poziomu produktywności nie jest jednak prosta. Monitor ERP wraz ze specjalistami z branży motoryzacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz tworzyw sztucznych wypracował osiem wskazówek jak podnieść poziom produktywności.

Przedstawiciele branży produkcyjnej są zgodni, kierunki rozwoju ich przedsiębiorstw determinuje przede wszystkim klient. To jego wymagania i potrzeby napędzają firmy do poszukiwania sposobów na podniesienie produktywności. Obszarów budowania przewagi konkurencyjnej należy szukać w samym procesie wytwórczym. Na początku należy jasno zdefiniować swoje cele oraz wdrożyć przejrzysty system umożliwiający zbieranie, przetwarzanie oraz analizę danych dotyczących pracy firmy. Poszczególne działy muszą blisko ze sobą współpracować i wymieniać się informacjami, aby efektywnie realizować powierzone im zadania. Każdy z pracowników powinien mieć poczucie, że ma wpływ na rozwój firmy. Właściwa analiza informacji i odpowiednio zmotywowany zespół pozwalają skutecznie walczyć o klienta.
 

- „Firmy produkcyjne funkcjonują w niezwykle dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym. Klienci mają coraz większe wymagania, a o zdobyciu zamówienia decyduje nie tylko terminowa realizacja zleceń, ale również wartość dodana kreowana przez inżynierów i działy R&D” – mówi Jarosław Jaśkiewicz, Business Development Manager w firmie Monitor ERP.
- „Chcąc pokazać firmom w jakiś sposób mogą podnieść poziom produktywności zebraliśmy 8 wskazówek opisujących konkretne działania. Wierzymy, że wprowadzenie odpowiednich procedur przy wsparciu aplikacji ułatwiających zarządzanie firmą przyniesie pożądane efekty” – dodaje.
 

 1. Definiuj cele biznesowe związane z produktywnością. Chcąc poprawić produktywność należy najpierw określić najważniejsze wyzwania przed którymi stoi firma.

 2. Pamiętaj o mierzeniu wydajności swojej firmy. W celu weryfikacji stopnia produktywności należy prowadzić stałe pomiary wydajności działania.

 3. Zapewnij przejrzysty przepływ informacji w ramach całej firmy. Myśląc o poprawie produktywności należy wprowadzić narzędzia, które pozwolą na bieżąco czerpać informacje o faktycznym stanie działania firmy.

 4. Za produktywność odpowiada cały ekosystem w jakim działasz. Bliska współpraca i komunikacja pomiędzy producentem i dostawcami sprzyja poprawie produktywności.

 5. Szybkie dostosowanie do potrzeb rynku pozwala budować przewagę nad konkurencją. Firmy produkcyjne muszą być elastyczne, aby móc funkcjonować w zmiennym otoczeniu.

 6. Buduj wartość dodaną dla klientów, dzięki kreatywnym rozwiązaniom. Praca działu R&D i innowacji produktowych pozwala zaproponować wartość dodaną klientowi.

 7. Buduj zaangażowanie zespołu w celu wprowadzania usprawnień. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań musi być ściśle powiązane z motywacją zespołu, który je wprowadza.

 8. Dbaj o rzetelność informacji. Aby system ERP wspierał działania firmy, musi być zasilony prawdziwymi informacjami dostarczanymi przez pracowników.


Powyższe wnioski zostały wypracowane podczas dyskusji na temat produktywności firm wytwórczych, która odbyła się w ramach spotkania zorganizowanego w czerwcu 2016 roku przez firmę Monitor ERP.

Jeżeli chcesz poznać więcej sposobów na podniesienie poziomu produktywności w Twojej firmie, przyjdź na spotkanie „Cyfrowy skok do produktywności”, które odbędzie się 25.11.2016 w Łodzi.

Więcej szczegółów na Staleo.pl: Źródło: Monitor ERP


 

Dodano 14.11.2016
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy