Szukaj w działach:

Manufacturing-X: nowe możliwości cyfrowej transformacji

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU

 

Interesuje Cię temat cyfrowej transformacji w przemyśle produkcyjnym? Dowiedz się jakie nowe możliwości transformacji cyfrowej daje platforma Manufacturing-X.


Celem Manufacturing-X jest stworzenie cyfrowego przemysłu sieciowego umożliwiającego wymianę danych pomiędzy przedsiębiorstwami. Przemysł sieciowy jest podstawą zrównoważonego rozwoju, cyfrowych modeli biznesowych i nowej europejskiej gospodarki danych. Jaką wartość dodaną można konkretnie osiągnąć poprzez tę inicjatywę? 

W czasach, gdy dane mają coraz większe znaczenie, przemysł europejski stoi na progu ważnej transformacji. Odpowiedzią na nowe realia jest przełomowa inicjatywa: Manufacturing-X. Jej głównym założeniem jest wymiana danych ponad granicami przedsiębiorstwa. Projekt ten, wspierany również przez proALPHA, ma na celu stworzenie w pełni zintegrowanego, zrównoważonego i stabilnego przemysłu. 

Członek zarządu i współzałożyciel proALPHA Michael Finkler zapewnia, że: „stoimy nie tylko przed wyzwaniami związanymi z integracją nowych technologii, ale także przed potrzebą stworzenia w Europie całkowicie nowej gospodarki opartej na danych." 

Platforma umożliwiająca efektywną i bezpieczną wymianę danych 

Znaczenie Manufacturing-X jest kluczowe. Ta inicjatywa ma na celu stworzenie jednolitego rynku, który umożliwi swobodny przepływ informacji wewnątrz UE, ale wykracza przy tym daleko poza tradycyjne wykorzystanie danych. Otwiera ona nowe możliwości w zakresie wymiany informacji i współpracy międzybranżowej. Istotą Manufacturing-X jest bowiem tworzenie unijnych zakresów danych, poprzez udostępnienie platformy, na której możliwa jest efektywna i bezpieczna wymiana danych z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

„Celem jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej wymianę i przetwarzanie danych bez utraty kontroli nad własnymi danymi" - wyjaśnia Finkler.

Inicjatywa ta ma szczególne znaczenie dla sektora przedsiębiorstw produkcyjnych. Chociaż w początkowej fazie w rozwój Manufacturing-X zaangażowane są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa przemysłu produkcyjnego, również średniej wielkości zakłady produkcyjne powinny uważnie śledzić dalsze postępy prac i odpowiednio dopasowywać swoje wewnętrzne procesy.

Przełom dla przyszłości gospodarki europejskiej 

Zdolność do uczestniczenia w tej nowej formie wymiany danych będzie miała kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. To kolejny powód, dla którego Manufacturing-X cieszy się wsparciem szerokiego spektrum zainteresowanych. Należą do nich rządy państw, duże stowarzyszenia, takie jak VDMA i Bitkom, a także wiodące przedsiębiorstwa i instytuty badawcze. To szerokie poparcie pokazuje, że inicjatywa ta ma decydujące znaczenie dla przyszłości gospodarki europejskiej. 

Transformacja cyfrowa poprzez Manufacturing-X wykracza poza zwykłą automatyzację procesów produkcyjnych. Obejmuje ona tworzenie nowych modeli biznesowych i przygotowanie na wyzwania związane z zależnością od hiperskalowych uwarunkowań globalnych.

„Manufacturing-X stanowi platformę dla innowacyjnych modeli biznesowych opartych na danych i wzmacnia suwerenność cyfrową w Europie" - podkreśla Finkler. 

Suwerenna infrastruktura danych w Europie 

Podstawą Manufacturing-X jest również połączenie z innymi inicjatywami X, takimi jak Gaia-X czy Catena-X. Inicjatywy te mają na celu stworzenie niezależnej infrastruktury danych w Europie i umożliwienie międzysektorowej wymiany danych.

Dla przypomnienia: Gaia-X to europejska platforma wymiany danych, zainicjowana przez Niemcy i Francję w 2019 r. i ustanowiona w Brukseli w lutym 2021 r. Catena-X została założona w maju 2021 roku jako stowarzyszenie skoncentrowane na przemyśle motoryzacyjnym. Organizacja licząca obecnie 160 członków, stworzyła ekosystem, który umożliwia bezpieczną, samodzielną i szybką wymianę danych w ramach sieci wartości dodanej specyficznej dla branży.

 

Michael Finkler współzałożyciel proALPHAInicjatywy X zwiększają również odporność łańcuchów dostaw. Przykładowo wina za niedobór chipów w ostatnich latach przypisywana jest przede wszystkim pandemii. Z perspektywy wynika jednak, że przyczyną niedoboru była kombinacja błędnych decyzji, braku przejrzystości i klęsk żywiołowych. Unijna baza danych, która udostępnia informacje o produkcji w przejrzysty sposób dla całego łańcucha dostaw, mogłaby temu zapobiec. 

Jakie działania można podjąć już teraz 

Również z tego powodu Manufacturing-X stanowi niepowtarzalną okazję do transformacji sektora przedsiębiorstw przemysłowych w sposób zrównoważony i stanowi decydujący krok w kierunku europejskiej gospodarki danych. Przedsiębiorstwa każdej wielkości powinny korzystać z tej inicjatywy, aby aktywnie uczestniczyć w transformacji cyfrowej. Efektem może być prawdziwa wartość dodana i zastrzyk energii na przyszłość.

Jakie kroki mogą podjąć przedsiębiorstwa produkcyjne już teraz? Własne przedsiębiorstwo razem z systemami IT i bazami danych może już dziś rozpocząć transformację zgodnie z założeniami Manufacturing-X. W tym celu należy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak wysoki jest stopień cyfryzacji całej organizacji łącznie z pracownikami?
  • Czy rozwój technologiczny jest na odpowiednim poziomie? Czy system ERP i inne aplikacje biznesowe w przedsiębiorstwie są regularnie aktualizowane? Czy zarządzanie danymi podstawowymi funkcjonuje? Czy dane zostały oczyszczone i mogłyby zostać zintegrowane z zakresami danych w ramach Manufacturing-X?
  • Jakie dane produkcyjne są rejestrowane? Co jest mierzone i odczytywane? Jakie dodatkowe informacje są potrzebne i w jaki sposób można je uzyskać?
  • Czy istnieją już metody i narzędzia służące do bilansowania emisji dwutlenku węgla? Jakie metody do ustalenia zakresu 2 i zakresu 3 emisji są dostępne?


Przedsiębiorstwa produkcyjne powinny jak najszybciej podjąć działania i dołączyć do takich inicjatyw jak Manufacturing-X. Im wcześniej, tym lepiej.

Chcesz już teraz zacząć działać, a może temat Manufacturing-X Cię zaintrygował, więc chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego rozwiązania? Kliknij tutaj i odwiedź stronę internetową, aby poznać szeroki zakres możliwości oferowanych przedsiębiorstwom produkcyjnym.

 

Źródło: proALPHA Polska 

 

 

proALPHA Polska Sp. z o.o.
Dąbrowskiego 1
65-021 Zielona Góra
+48 68 50 66 500
POWIĄZANE
Chcesz skrócić czasy dostaw materiału niemal do zera? Chcesz skrócić czasy dostaw niemal do zera? #YouCanToo - z LaserFLEX! Szybka zmiana...
abas Dashboard - osobisty kokpit menedżerski Konfigurowalne i intuicyjne kokpity menedżerski (dashboards) w abas ERP zapewniają firmom...
Przejście z SAP do proALPHA ERP W kwietniu 2023 system ERP proALPHA zastąpił dotychczas wykorzystywane rozwiązanie SAP w ...
Zoptymalizowana produkcja uwalnia przestrzeń Przestrzeń w branży wyposażenia laboratoriów uwalniana przez zoptymalizowaną produ...
Relokacja maszyn i linii produkcyjnych - najważniejsze informacje Przedsiębiorstwa przemysłowe funkcjonują dzięki wielu specjalistycznym maszynom, często o...
Automatyka i Robotyka - Raport Instytutu Sobieskiego Raport Instytutu Sobieskiego to spojrzenie na rynek automatyki i robotyki przemysłowej w ...
Partnerzy