Szukaj w działach:

Kursy z zakresu badań metalograficznych

 

Kursy z zakresu badań metalograficznych
 

Powodzenie badań metalograficznych w dużym stopniu zależy od sposobu oraz jakość przygotowania próbek do tego rodzaju badań.

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, do wykonywania określonych zadań personel powinien być kwalifikowany – zależnie od wymagań – na podstawie właściwego wykształcenia, przeszkolenia, doświadczenia i/lub wykazanych umiejętności. Dotyczy to głównie personelu zatrudnionego w laboratoriach materiałoznawczych, w działach kontroli jakości i wszędzie tam, gdzie są prowadzone badania metalograficzne różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych.

W odpowiedzi na potrzeby firm przemysłowych działających w Polsce Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa organizuje kursy pt. „Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych”. Szkolenie jest prowadzone w ramach dwóch modułów, tj. Basic Level – Moduł Podstawowy – Preparatyka próbek do badań metalograficznych makro- i mikroskopowych oraz Moduł Standard Level – Moduł Inspekcyjny.

Kurs prowadzony jest na podstawie dokumentu Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) nr EWF-627-07 pt. „Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification. Personnel with the responsibility for Macroscopic and Microscopic Metallographic Examination of Structural Materials and their Joints Prepared / Produced by Welding and Allied Technique.” Wykłady oraz pokazy i ćwiczenia są prowadzone przez pracowników naukowych Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Spawalnictwa.

W obu modułach kurs kończy się egzaminem pisemnym z wiedzy teoretycznej (seria pytań wraz z odpowiedziami do wyboru) oraz egzaminem praktycznym. Egzamin jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Ośrodek Certyfikacji w Instytucie Spawalnictwa, który jest Autoryzowaną Organizacją Krajową (ANB - Authorised National Body) zrzeszoną w Międzynarodowym Instytucie Spawalnictwa (MIS). 

Przy zapisach na szkolenie dokonywanych w okresie wakacyjnym (do 18.09.2019 r.) organizator oferuje rabat 10% ceny kursu.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszenia dostępne na stronie:
www.is.gliwice.pl/aktualnosci/makroskopowe-i-mikroskopowe-badania-metalograficzne-materialow-konstrukcyjnych-i-ich

Zgłoszenia prosimy kierować do:
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa
Zakład Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych
dr hab. inż. Mirosław Łomozik
Tel.: 32 33 58 328
E-mail: miroslaw.lomozik@is.gliwice.pl

 
Źródło: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa

Dodano 07.08.2019
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy