Szukaj w działach:

Symulator Virtual Welding do szkoleń spawaczy

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU

 


Bez hałasu, gorąca i zużycia materiałów - symulator spawalniczy Virtual Welding firmy Fronius zapewnia bliskie rzeczywistości, zupełnie bezpieczne i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju warunki treningowe dla przyszłych spawaczy. Podobnie jak w przypadku symulatorów lotniczych, dzięki goglom VR i doskonałej grafice możliwe jest oddanie niemal rzeczywistych wrażeń podczas spawania.

Całościowa koncepcja szkolenia w zakresie teorii i praktyki

Oferując symulator spawalniczy Virtual Welding, firma Fronius stawia na przemyślaną koncepcję szkoleń. Symulator umożliwia między innymi przekazywanie teoretycznej wiedzy na temat procesów spawania ręcznego elektrodą otuloną, TIG i MIG/MAG oraz sprawdzanie nabytych umiejętności. Lista rankingowa zachęca uczestników szkolenia do współzawodniczenia ze sobą w formie rozrywki.

W planie szkoleń firmy Fronius dla symulatora spawalniczego Virtual Welding praktyczne zadania spawalnicze oparto na szkoleniu International Institute of Welding. Dzięki temu spełniają one międzynarodowe standardy szkolenia spawaczy.

Ghost: instruktor, który zawsze jest po Twojej stronie

Aby nabyć umiejętności, osoba szkoląca się ćwiczy najpierw z wirtualnym nauczycielem, tzw. Ghostem. Krok po kroku podaje on właściwą prędkość spawania, odstęp i kąt palnika spawalniczego względem elementu spawanego. Ghost daje osobie uczącej się bezpośrednią informację zwrotną. Poziom trudności zadania stopniowo rośnie, aż do bliskiego rzeczywistości trybu spawania bez Ghosta. System symulatora spawalniczego Virtual Welding rejestruje wszystkie operacje spawania - dzięki temu można je później odtwarzać i analizować wspólnie z prawdziwym trenerem.

Symulator Virtual Welding instruktor Ghost
Fot.: Tak zwany Ghost jest wirtualnym trenerem, który za pomocą oznaczeń (na obrazie zielone)
wskazuje właściwą prędkość spawania oraz odstęp i kąt palnika spawalniczego względem
elementu spawanego i spoiwa.


Takie połączenie ćwiczeń praktycznych z jednostkami teoretycznymi umożliwia osobie szkolącej się samodzielne przejście przez wiele etapów treningu na symulatorze spawalniczym, co pozwala jej na zdobycie podstawowej wiedzy i najważniejszych umiejętności, zanim zacznie używać prawdziwego systemu spawania. W ten sposób urządzenia szkoleniowe mogą podwyższyć jakość szkoleń i jednocześnie obniżyć koszty.

Badania w praktyce: Centrum Szkoleniowe Fohnsdorf

Austriackie Centrum Szkoleniowe Fohnsdorf, w skrócie SZF, to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych placówek kształcenia zawodowego w Austrii. W branży metalotechniki SZF korzysta z symulatorów spawalniczych Virtual Welding już od 2010 roku. 30% praktycznych szkoleń spawalniczych zaczęto przeprowadzać na symulatorach, wskutek czego stały się one stałym elementem szkoleń.

W ramach badania w praktyce sprawdzono, jakie skutki ma to na wydajność szkolenia. Analizie poddano dane:

  • od 13 uczestników szkoleń;
  • z 2 tygodni szkoleń z 30% udziałem symulatora spawalniczego Virtual Welding i 70% udziałem spawania rzeczywistego;
  • Spoiny pachwinowe (135 P FW FM1 S PB ml) i spoiny pachwinowe rury (135 T FW FM1 S PB sl), spawane zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym.

Aby określić wydajność kosztową szkoleń z wykorzystaniem symulatora spawalniczego Virtual Welding, dodatkowo przeanalizowano zużycie metalu, gazu, drutu spawalniczego i energii dla 1577 realnie wykonanych spoin. Następnie porównano je z danymi dotyczącymi 1733 spoin wirtualnych.

gogle VR Symulator Virtual Welding
Fot.: Firma Fronius korzysta z gogli VR, zapewniających wyjątkowo wysoką rozdzielczość i ostrość
oraz szerokie pole widzenia
 


Lepsza jakość szkolenia: 23% więcej czasu na ćwiczenia

Dzięki symulatorowi spawalniczemu Virtual Welding SZF mogło wydłużyć czas faktycznego spawania o 23%. Dzięki temu wirtualnie można było wykonać trzy razy więcej spoin niż w tym samym czasie na stanowisku spawalniczym. Głównym powodem jest fakt, że w przypadku spawania wirtualnego nie jest wymagane czasochłonne przygotowanie blach testowych, ich chłodzenie i czyszczenie spoin. Symulowana spoina wymaga jedynie kliknięcia. Zapewnia to więcej czasu na uczenie się i ćwiczenie niezbędnych umiejętności. Jednak wzrasta nie tylko czas ćwiczenia: 


„Widzimy, że zastosowanie symulatora spawalniczego Virtual Welding wnosi przede wszystkim ważny wkład w poprawę jakości treningu. Dzięki Ghostowi każdy uczestnik szkolenia ma osobistego opiekuna i bezpośrednią, wizualną informację zwrotną - coś, czego prawdziwy instruktor nie może zapewnić”, - mówi z przekonaniem Hannes Krempl, instruktor w dziedzinie spawalnictwa/transportu w SZF.


Oszczędność: koszty materiałów niższe o 230 euro

Oprócz jakości treningu, symulator spawalniczy zapewnia oszczędność materiałów eksploatacyjnych, takich jak gaz, drut i blachy oraz widocznie zwiększa rentowność szkolenia.


„Łącznie, dzięki ukierunkowanemu zastosowaniu symulatorów spawalniczych Virtual Welding, oszczędzamy około 230 euro kosztów materiałowych na uczestnika - mimo wydłużenia czasu jarzenia się łuku spawalniczego”, - wylicza Krempl. 


Dzięki temu wirtualny trening w szkoleniu spawalniczym znacznie zwiększa jego wydajność przy niższych nakładach na zasoby.


Źródło: Fronius International GmbH
Autor: Philipp Schlor, menedżer ds. produktu Virtual Welding
Redaktor: MRR

Fronius Polska Sp. z o.o.
Gustawa Eiffel’a 8
44-109 Gliwice
+48 32 621 07 00
POWIĄZANE
Arcom - systemy magazynowania Firma Arcom od 1996 roku specjalizuje się w produkcji systemów magazynowania i tran...
Smart Industry na ITM Polska 2019 Tematyka tegorocznych targów ITM Polska skupiona będzie na popularyzowaniu koncepc...
Wycinarki laserowe DNE Bystronic do arkuszy blach Wycinarki laserowe zmieniły wiele procesów produkcji i zaoferowały producentom zup...
Nowoczesna fabryka z cobotami We Wrocławiu dnia 16 października br. odbyło się drugie Forum Cobotyki, podczas któ...
Rodzaje i zastosowanie robotów przemysłowych We współczesny obraz nowoczesnych zakładów przemysłowych wpisała się obecno...
ITM Industry Europe - czas wyzwań oraz szans Do niedawna nikt nie wierzył, że w dobie tak zaawansowanej medycyny gospodarka może znale...
Partnerzy