Szukaj w działach:

Rozszerzone możliwości pomiarów i kompensacji narzędzi skrawających


Dla producenta narzędzi skrawających, szczególnie istotne jest zapewnienie precyzyjnej geometrii oferującej najwyższe parametry skrawania. Zapewnia to przewagę nad konkurencją i stanowi czynnik, który buduje reputację producentów narzędzi. Maszyny pomiarowe ZOLLER i oprogramowanie ANCA zapewniają płynną komunikację, upraszczając i usprawniając pomiary i kompensację narzędzi, ściernic i kształtu. Współpraca ta daje klientom zdecydowane korzyści dzięki automatyzacji i optymalizacji procesów pomiarowych narzędzi.


Historia 

Maszyny pomiarowe ZOLLER są powszechnie stosowane na rynku jako uznane narzędzia do pomiarów złożonych geometrii narzędzi skrawających. Rozwiązania LaserPlus i iView to bardzo popularne i skuteczne narzędzia do pomiarów średnic zewnętrznych i profili w trakcie obróbki, natomiast system ZOLLER umożliwia automatyczny pomiar praktycznie dowolnych elementów narzędzia. Urządzenia ZOLLER są zwykle stosowane w przypadku szczegółowych pomiarów narzędzi podczas konfiguracji lub okresowo podczas wytwarzania partii w celu zapewnienia zgodności z wymaganymi tolerancjami. 

Dotychczasowy interfejs do wersji ToolRoom RN33.1 obsługiwał wyłącznie format XML, natomiast najnowsze wydanie RN34.1 obsługuje zarówno interfejsy XML i GDX®  (GDX® to zastrzeżony znak towarowy firmy ISBE GmbH). Szczegółowe informacje na temat kompatybilnych wersji ZOLLER i ANCA zostały podane poniżej.

Zoller Pilot 3.0 i aktualizacja ToolRoom RN34.1

Uwaga: Nowy interfejs jest oparty na platformie GDX®. Obsługuje format GDX® i jest kompatybilny z innymi maszynami pomiarowymi obsługującymi funkcje eksportu i importu plików w formacie GDX®.

Metoda komunikacji

Dane mogą być przenoszone pomiędzy systemami z użyciem pamięci USB lub przez bezpośrednie połączenie sieciowe pod warunkiem, że maszyny ZOLLER i ANCA są podłączone do tej samej sieci.

Współpraca ANCA-ZOLLER

W procesie opracowywania procesu pomiaru i informacji zwrotnych dla wszystkich parametrów i funkcji (na końcu tego artykułu), firmy ANCA i ZOLLER współpracowały razem i uzgodniły stały proces pomiaru ZOLLER oraz stałą regulację parametrów szlifowania ANCA, które są ze sobą bezpośrednio połączone. Regulacja ściernic nie jest dostępna jako funkcja opcjonalna dla tej metody kompensacji. Regulowane są parametry odpowiedzialne za kompensację, bez wpływu na parametry obliczeniowe.

regulacja parametrów szlifowania ANCA

Kreator pomiarów ToolRoom to najprostszy sposób konfiguracji parametrów współpracy maszyn ANCA-ZOLLER. Prowadzi on użytkownika przez wybór funkcji dostępnych dla danego narzędzia. Użytkownik może wybrać mierzone funkcje oraz zastosować wymagane procesy kompensacji.

Kreator pomiarów ​ToolRoom

Użytkownik może również określić wymaganą tolerancję długości/kąta dla każdego parametru, tak aby wartości zawarte w zakresie tolerancji nie podlegały kompensacji po powrocie z maszyny ZOLLER.

Measurement Machine Wizard ZOLLER


Każdy element jest początkowo ustawiony z domyślnym (zalecane ustawienie) punktem pomiaru (czerwona linia), który może być zmieniony manualnie przed przesłaniem danych do maszyny ZOLLER, a ustawienia tolerancji mogą być importowane z innego pliku Tom, aby uniknąć ponownego ustawienia indywidualnych parametrów i tolerancji.

Ustawienie położenia osiowego pomiaru ANCA

Podczas importu danych pomiarowych (plik GDX®) do szlifierki ANCA stosowane są wartości domyślne mierzonych parametrów, porównywane do wartości obliczeniowych oraz wprowadzane są odpowiednie korekty. Wartości w zakresie tolerancji nie podlegają kompensacji, przy czym użytkownicy mają opcję pominięcia tej funkcji.
import danych pomiarowych do szlifierki ANCA
Uwaga: Pomimo, że pliki mogą być przekazywane przez połączenie sieciowe, wymagany jest udział operatora w wyborze prawidłowego pliku, przeniesienia narzędzi na maszynę ZOLLER i kompensację parametrów na wybranych maszynach. W miarę rozwoju AIMS (zintegrowanego systemu zarządzania ANCA) będzie on stanowił system umożliwiający automatyczne przenoszenie, pomiar i kompensację narzędzi podczas szlifowania partii.
 
Aktualna lista parametrów dostępnych do pomiaru i kompensacji
 
Dzięki współpracy z firmą ZOLLER, został w znacznym stopniu rozszerzony zakres narzędzi, dla których dostępne są pomiary z bezpośrednią integracją z programem szlifowania ANCA. Wiele dostępnych obecnie funkcji zostało wprowadzone na życzenie naszych klientów.

ANCA Aktualna lista parametrów


Źródło: ANCA Europe GmbH
Redaktor: MRR

Dodano 24.03.2021
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy