Szukaj w działach:

Jak skalibrować poziomicę?

Jak skalibrować poziomicę?
Rys. 1: Przykład wykorzystania poziomicy oczkowej w głowicy etykietującej E40 produkowanej przez firmę Kambion

Jedno z najprostszych urządzeń pomiarowych - poziomica, służy do wyznaczania poziomu lub kątów odchylenia instrumentu od linii poziomu.  Tylko precyzyjnie skalibrowana i zamontowana, zapewnia prawidłowy odczyt parametrów.

Poziomica najczęściej kojarzona z branżą budowlaną, posiada o wiele szersze zastosowanie np. w urządzeniach produkcyjnych, dźwigowych lub w przyrządach geodezyjnych. W rozwiązaniach, które wymagają odpowiedniego ustawienia względem poziomu, jak również częstego przestawiania, najwygodniejszym rozwiązaniem staje się zamocowanie poziomicy bezpośrednio do urządzenia. Bardzo istotnym aspektem dla dokonania prawidłowego pomiaru jest dokładność umieszczenia (zamontowania) poziomicy.

Warunkiem poprawnego działania poziomicy jest zamocowanie jej na powierzchni poziomej urządzenia ustawionego w poziomie. Często ze względów konstrukcyjnych przygotowanie takiego miejsca na urządzeniu jest utrudnione, kosztowne lub wręcz niemożliwe. Poziomica musi być odpowiednio ustawiona względem wspomnianego urządzenia oraz zamocowana.
Są dwa sposoby na rozwiązanie tego problemu. Poziomicę można wywzorcować po jej zamocowaniu, co wiąże się to z jej indywidualną modyfikacją zaraz po zamocowaniu. Drugim, sposobem jest zastosowanie poziomicy z układem umożliwiającym kalibrację, tj. regulację pochylenia podczas montażu.

Rys.2: Poziomice oczkowe, poziomice rurkowe firmy Elesa+Ganter
 Rys.2: Poziomice oczkowe, poziomice rurkowe firmy Elesa+Ganter


W ofercie Elesa+Ganter znajdziemy dwa rozwiązania umożliwiające kalibrację poziomicy: podkładki regulacyjne GN 2277.1 oraz poziomice regulowane GN 2280.

Podkładki regulacyjne GN 2277.1 (Rys.2) stosuje się w połączeniu z poziomicami oczkowymi GN 2277 (Typ A). Otwory montażowe w podkładce są rozstawione na obwodzie co 120⁰ i pokrywają się z otworami w poziomicy. Umożliwia to wspólne zamocowanie zespołu podkładka/poziomica na powierzchni montażowej. Półkula regulacyjna umieszczona na dolnej powierzchni podkładki stanowi punkt jej podparcia, względem którego mamy możliwość pochylenia całego zespołu w dowolnym kierunku. Dokręcając odpowiednio śruby montażowe mamy możliwość ustawienia poziomicy w odpowiedniej pozycji.

Rys.3: Podkładka regulacyjna GN 2277.1
 Rys.3: Podkładka regulacyjna GN 2277.1


Poziomice regulowane GN 2280 (Rys.3) są zbudowane z aluminiowego korpusu oraz elementu wskazującego, wypełnionego bezbarwną cieczą. W dolnej części korpusu poziomicy znajdują się gwintowane otwory montażowe, co 120° oraz półkula regulacyjna stanowiąca punkt podparcia. Podobnie jak w przypadku podkładek regulacyjnych GN 2277.1, dokręcając odpowiednio śruby montażowe, mamy możliwość skalibrowania poziomicy w sposób analogiczny do ww. opisanego.

Różnica polega na tym, że półkula regulacyjna jest tu zintegrowana z poziomicą, a sam montaż i regulacja odbywają się poprzez śruby wkręcane od spodu.

Rys.4: Poziomice regulowane serii GN 2280
 Rys.4: Poziomice regulowane serii GN 2280

Poziomica jest przyrządem optycznym służącym do sprawdzenia poziomego położenia płaszczyzn i obiektów. Poprawne wyskalowane i zamontowane poziomicy gwarantują prawidłową pracę przyrządów, urządzeń pomiarowych oraz maszyn.


Źródło: Elesa+Ganter 


Dodano 29.03.2018
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy