Szukaj w działach:

Industry 4.0 - szanse i wyzwania


Industry 4.0 czyli czwarta rewolucja przemysłowa budzi w przedsiębiorcach zarówno entuzjazm, jak i obawy czy słusznie? 

Pierwsza rewolucja przemysłowa zakładała mechanizację produkcji dzięki wykorzystaniu energii wodnej i parowej, druga bazowała na energii elektrycznej, a trzecia na wprowadzeniu do przemysłu komputerów i automatyzacji procesów wytwórczych. Biorąc pod uwagę fakt, że od początku trzeciej rewolucji upłynęło jedynie 50 lat, obecna zmiana może by najważniejszą, najgłębszą i najszybszą w historii. Ale nie chodzi tylko o tempo – nie mniej oszałamiający jest efekt skali.

U podstawy czwartej rewolucji przemysłowej leży cyfryzacja, której skutkiem jest m.in. komunikacja komputer – komputer i komputer – człowiek. Celem rewolucji jest przeniesienie większości decyzji z gestii ludzi do kompetencji maszyn i zatarcie granic pomiędzy tym co biologiczne a tym co cyfrowe. O tym, jak się przygotować do czwartej rewolucji przemysłowej pisze Klaus Schwab w swojej książce „Czwarta rewolucja przemysłowa”.

Współcześnie radykalne przemiany, których świadkami jesteśmy obecnie, nie są prostą kontynuacją trwającej od paru dekad trzeciej rewolucji przemysłowej.
"
To już etap następny, czyli czwarta rewolucja przemysłowa, która toczy się na naszych oczach z dynamiką, jakiej nie podlegały trzy poprzednie. Nie wynika z prostego wykorzystywania powstających zasobów materialnych i cyfrowych, ale z ich efektywnego połączenia czy wręcz zderzenia" – mówi Wojciech Górniak, Dyrektor, Lider obszaru Digital Strategy & Transformation, Deloitte.

Rewolucyjne zmiany

Artificial Intelligence (AI) czyli Sztuczna inteligencja (SI), automatyzacja, biotechnologia, nanotechnologia, big datałączność bezprzewodowa, pojazdy autonomiczne, czyli technologie, które rozwijają się z prędkością dotąd nieznaną, zmieniają funkcjonowanie nas wszystkich, nie tylko przemysłu. Klaus Schwab, który jest twórcą i przewodniczącym Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w „Czwartej rewolucji przemysłowej” próbuje przewidzieć, jak zmiany technologiczne i biotechnologiczne wpłyną na powstanie nowych form produkcji, konsumpcji, komunikacji i społeczną mobilność. Ważnym elementem publikacji są rozważania na temat przyszłego kształtu światowej gospodarki, poddawanej procesom czwartej rewolucji oraz jej wpływu na kształt życia społecznego, a zwłaszcza na rynek pracy oraz tożsamość zawodową każdego z nas.

- "
Spośród różnorakich i fascynujących wyzwań, które w związku z tym stoją dzisiaj przed nami, największym i najważniejszym zadaniem jest zrozumie nową rewolucję technologiczną i odpowiednio ukierunkowa jej przebieg. Aby okazało się to możliwe, konieczna jest, ni mniej, ni więcej, tylko transformacja ludzkości. Jestem bowiem przekonany, że swoją skalą, zakresem i stopniem skomplikowania czwarta rewolucja przemysłowa nie przypomina niczego, z czym jako ludzie mieliśmy dotąd do czynienia" – pisze Klaus Schwab.

Szansa i wyzwanie Przemysłu 4.0

Podstawowym zadaniem czwartej rewolucji przemysłowej zdaniem autora, jest określenie sposobu współistnienia technologii i społeczeństwa. W tym celu konieczna jest współpraca rządów, firm, środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego. Nie ma bowiem kraju ani osoby, której w mniejszym lub większym stopniu ona by nie dotknęła.

- "Interakcje i współdziałanie są niezbędne do stworzenia pozytywnych, wspólnych i pełnych nadziei narracji, które umożliwią jednostkom i grupom ze wszystkich stron świata uczestniczenie w dokonujących się przemianach i czerpanie z nich korzyści" – twierdzi Klaus Schwab.

Deloitte od dłuższego czasu bada wpływ czwartej rewolucji przemysłowej i wynikającej z niej konieczności transformacji cyfrowej na zmianę strategii firm na całym świecie. Wyniki badań pokazują że aż 94 proc. menedżerów, twierdzi że transformacja cyfrowa jest najwyższym strategicznym celem ich organizacji, ale tylko 68 proc. jest zdania, że ma ona kluczowe znaczenie dla utrzymania rentowności.

Najważniejszymi dwoma czynnikami napędzającymi transformację cyfrową są: poprawa produktywności i cele operacyjne. Czwarta rewolucja przemysłowa pozwala zwiększy 
produktywność i przychody oraz zredukowa poziom ryzyka.

Nie brakuje jednak wyzwań. Trzeba liczy się z możliwie nieprzychylną reakcją społeczną, związaną chociażby z wpływem automatyzacji na rynek pracy. Do tego dochodzi kwestia pracowników i ich umiejętności. Z jednej strony tylko 15 proc. respondentów w badaniu Deloitte wskazuje, że muszą znacznie zmieni skład i zestawy umiejętności, aby wspiera cyfrowe transformacje, a z drugiej dla 35 proc. badanych najważniejszym wyzwaniem organizacyjnym i kulturowym jest znalezienie, szkolenie i zatrzymanie odpowiednio utalentowanych ludzi.

"
Nasze badanie pokazało, że czwarta rewolucja przemysłowa przyjmowana jest przez przedsiębiorców z dużym entuzjazmem i zainteresowaniem. Jednak wyzwań i niepewności również nie brakuje. Należy pamiętać, o czym wyraźnie pisze w swojej książce Klaus Schwab, że istotą tej rewolucji jest autentyczne podążanie za innowacyjnością, a nie jedynie myśl o zwiększaniu efektywności"– mówi Wojciech Górniak.

Chcąc przedstawić perspektywę polskich firm związaną z Przemysłem 4.0 Deloitte rozpoczął właśnie krajowe badanie. Osoby, które są zainteresowane wzięciem w nim udziału i reprezentują wyższą kadrę (menedżerów, dyrektorów/ prezesów) mogą wypełnić ankietę pod linkiem:  Badanie: Przemysł 4.0 w Polsce.


Źródło: Deloitte, pixabay.com

POWIĄZANE
Branża przemysłowa w 2019 - podsumowanie Prima Power To, co działo się w branży przemysłowej w 2019 roku można podsumować w ten sposób ...
Przemysł 4.0 w procesach intralogistycznych Automatyzacja jest już prawie wszędzie - coraz więcej procesów intralogistycznych ...
DMG MORI Open House Famot Pleszew - otwarcie XXL Machining Podczas dni otwartych OPEN HOUSE PLESZEW 2019 w DMG MORI Famot Pleszew, które odbył...
Przemysłowe trendy na ITM Polska 2019 Jak wynika z opublikowanych w 2017 r. danych Eurostatu, Polska jest krajem silnie uprzemy...
Efektywne targi STOM 2020 Tegoroczny salon STOM, EXPO-SURFACE, CONTROL-STOM, KIELCE FLUID POWER, WIRTOPROCESY, SPAWA...
Odbierz zaproszenie na ExpoBONDING 2019 W Expo Silesia w Sosnowcu w dniach 20 i 21 listopada 2019 roku odbędzie się 3. edycja Tar...
Partnerzy