Szukaj w działach:

Szlifierka RUP-28M / RUP-32M do wałków i otworów

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU
 Fot.: Marcosta

 

Uniwersalna szlifierka do wałków RUP-28M/RUP-32M, oferowana przez firmę Marcosta, przeznaczona jest do szlifowania powierzchni obrotowych zewnętrznych i wewnętrznych zarówno cylindrycznych jak i stożkowych oraz do szlifowania płaskich czół przedmiotów i kołnierzy.

Przedmiot obrabiany na tym użadzeniu może być mocowany w kłach lub w uchwycie w zależności od potrzeb. Zastosowane urządzenie kontrolne pomiaru położenia ściernicy zwiększa wydajność oraz pozwala na zmniejszenie do minimum możliwości powstawania braków.

Urządzenie charakteryzuje się:

 • prędkością szlifowania do 45m/s
 • dużą niezawodnością i żywotnością dzięki hydrostatycznemu łożyskowaniu wrzeciona ściernicy i hydrostatycznym prowadnicom

Możliwości urzędzenia w zakresie parametrów geometrycznych:

 • chropowatość Ra ≤ 0,16mm
 • kołowość 0,0015mm
 • walcowość 0,005mm / 500mm
 • powtarzalność szlifowania średnic ≤ 0,005mm

Obrabiarka posiada bogate wyposażenie standardowe i specjalne, co umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu różnorodnych operacji.

Należy ustawić ją w sposób zapewniający obsługującemu wygodną pracę oraz swobodny dostęp do funkcjonalnych zespołów szlifierki jak i osłon zabezpieczających. Podłoże fundamentowe nie może przenosić drgań od zewnętrznych ośrodków wytwarzania drgań /kuźnie, tłocznie, tory kolejowe itp./.

Szlifierka RUP-28M /32M zaliczana jest do szlifierek pracujących z podwyższonymi parametrami obróbczymi tj. pracujących z podwyższoną wydajnością. Wymaga to jednak stosowania ściernic, które pracują przy szybkościach obwodowych rzędu max. 45 m/s.

Przy wymianie zużytej ściernicy na nową zwracać należy baczną uwagę na założenie odpowiedniej ściernicy przystosowanej do tych obrotów. W razie pomyłki grozi to rozerwaniem ściernicy.

Elementy szlifierki: żeliwny korpus, wrzeciennik ściernicy, stół, wrzeciennik przedmiotu, konik hydrauliczny, zasilacz hydrauliczny, zbiornik chłodziwa, szafa sterująca, osłony.

Podstawowym elementem szlifierki jest wrzeciennik ściernicy, który spoczywa na płycie pośredniej wyposażonej w obrotnicę. Napęd przesuwu wrzeciennika realizowany jest mechanizmem śrubowym (przesuwy robocze i ustawcze) oraz siłownikiem hydraulicznym (szybki doskok i odskok wrzeciennika). Do ustalenia kąta skrętu wrzeciennika służy płyta z podziałką oraz listwa prowadząca. Możliwy do uzyskania kąt skrętu wynosi ±30°.
 

Szlifierka RUP-28M / RUP-32M do wałków i otworów
 Fot.: Marcosta


Wrzeciono ściernicy łożyskowane jest hydrostatycznie. Łożyskowanie to charakteryzuje się:

 • praktycznie nieograniczonym okresem trwałości (w pozycji stacjonarnej brak tarcia suchego),
 • eliminacją wewnętrznych ośrodków powstawania drgań,
 • bardzo małymi stratami mocy w układzie napędu wrzeciona.

Wrzeciennik ściernicy przesuwa się po prowadnicach smarowanych hydrostatycznie. Szybki doskok i odskok wrzeciennika realizowany jest hydraulicznie natomiast posuwy robocze za pomocą wahadłowego silnika hydraulicznego lub ręcznie. Wrzeciono i osłona ściernicy oraz osłona pasów są tak skonstruowane, że pozwalają na umiejscowienie ściernicy tak po lewej jak i po prawej stronie wrzeciona, przy równoczesnym przemieszczeniu osłon, wspornika mocującego osłonę ściernicy i koła pasowego wrzeciona na odpowiednią stronę korpusu wrzeciennika.

Stół szlifierki wyposażony jest w napęd hydrauliczny oraz ręczny. Dokładne ustawienie równoległości osi kłów do prowadnic stołu umożliwia przyrząd czujnikowy dokładnego skrętu stołu. Napęd ręczny stołu ma dwie prędkości ruchu stołu:

 • przesuw szybki /przełożenie l :4/
 • przesuw wolny /przełożenie l :40/.

Na stole szlifierki mocowany jest wrzeciennik przedmiotu o zwartej budowie, wyposażony w obrotową podstawę. Wrzeciono może być stałe lub obrotowe. Ułożyskowane jest na precyzyjnych łożyskach stożkowych z możliwością regulacji luzu. Przy szlifowaniu w kłach wrzeciono może być unieruchomione, wówczas przedmiot obrabiany jest napędzany przy pomocy tarczy zabierakowej.

Pinola konika łożyskowana na kulkach tocznych zapewnia powtarzalność położenia osi tulei w stosunku do osi kłów. Na korpusie konika wykonana jest baza do mocowania urządzenia do obciągania ściernicy. Konik może być przesuwany wzdłuż stołu i mocowany w dowolnym położeniu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy zastosowana jest blokada w obwodzie elektrycznym, która nie pozwala na zwolnienie przedmiotu z kłów gdy ściernica znajduje się w przednim położeniu.

Zasilacz hydrauliczny jest zespołem wolnostojącym połączonym przewodami gumowymi ze szlifierką. Eliminuje to wpływ drgań zasilacza na szlifierkę oraz jego wpływ cieplny. Ma zwartą i prostą budowę i łatwy dostęp do wszystkich elementów sterujących.

Zbiornik chłodziwa wyposażony jest w filtr magnetyczny. Konstrukcja zbiornika na kółkach ułatwia przemieszczanie go podczas czyszczenia.

Poszczególne obwody układu hydraulicznego pozwalają na realizację wszystkich ruchów roboczych i ustawczych, zapewniają smarowanie prowadnic hydrostatycznych stołu i wrzeciennika ściernicy oraz zasilanie łożysk wrzeciona ściernicy. Układ hydrauliczny napędu pracuje przy stałym ciśnieniu równym 10 bar, a regulację szybkości dokonuje się poprzez dławienie na wylocie.

Szlifierka RUP 28 / RUP-32M wyposażona jest w przyrząd do szlifowania wewnętrznego, który zapewnia możliwość szlifowania otworów o średnicach od Ø12mm do Ø200mm na długości do 200mm. Przyrząd składa się z dwóch wymiennych wrzecion i układu napędowego. Napędzany jest niezależnym silnikiem elektrycznym, mocowanym na odchylnej płycie.

Szlifierka RUP-28M / RUP-32M do wałków i otworów
 Fot.: Marcosta


Konik ręczny szlifierki może być przesuwany wzdłuż stołu i mocowany w dowolnym położeniu. Przesuw tulei z kłem konika odbywa się ręcznie.

Przyrząd do diamentowania ściernicy pod kątem i promieniu mocowany jest na stole szlifierki. Ustawienie obciągacza diamentowego na odpowiedni promień obciągania realizuje się poprzez dosunięcie go do powierzchni pierścienia. Maksymalny promień obciągania wynosi 15 mm.

Szlifierki uniwersalne do wałków przeznaczone są do szlifowania stali, żeliwa i metali kolorowych przy produkcji jednostkowej, seryjnej i w produkcji wielkoseryjnej i masowej bez obsługi (po wcześniejszym zautomatyzowaniu czynności podawania i mocowania).

Dane Techniczne szlifierki RUP-28M / RUP-32M

Wielkości charakterystyczne

 • Max. długość szlifowanego przedmiotu mm 500 / 1000
 • Max. szybkość szlifowania m/s 45
 • Max. średnica szlifowania zewnętrznego mm 280 / 320
 • Max. masa przedmiotu szlifowanego w kłach kg 125
 • Max. masa przedmiotu szlifowanego w uchwycie kg 20

WRZECIENNIK ŚCIERNICY

 • Średnica ściernicy max./min mm 400 / 260
 • Kąt skrętu wrzeciennika ściernicy stopnie ±30°
 • Przemieszczenie całkowite za pomocą napędu ręcznego mm 160
 • Przemieszczenie dodatkowe płyty suportowej mm 60
 • Wielkość szybkiego przesuwu hydraulicznego mm 50
 • Wielkość dosuwu na jeden obrót pokrętła ręcznego mm 1
 • Wielkość dosuwu przy obrocie - o jedną działkę element. mm 0,0025 - o jedną działkę elementarną mikrokorektora mm 0,0005
 • Zakres posuwu wgłębnego: zgrubny / wykańczający m/min 0,3-6,0 / 0,08-3,0
 • Szerokość tarczy ściernej mm 50
 • Średnica otworu tarczy ściernej mm 127
 • Zakres automatycznych dosuwów przy nawrotach stołu mm/skok 0,0025-0,04

WRZECIENNIK PRZEDMIOTU

 • Zakres skrętu do operatora / od operatora stopnie 30°/90°
 • Stożek wrzeciona przedmiotu Morse’a Nr 4
 • Średnica otworu we wrzecionie mm 22
 • Zakres bezstopniowych obrotów wrzeciona obr./min 25+500

SZLIFOWANIE WEWNĘTRZNE

 • Max. średnica szlifowania otworu mm 200
 • Max. długość szlifowania mm 120

Zakres obrotów wrzeciona:

 • SLA 40 x 250 obr./min 10000/15000/30000
 • SLA 70 x 250 obr./min 5700/8560/17120

STÓŁ

 • Kąt skrętu w kierunku wrzeciennika ściernicy/operatora (dla: L = 500 stopnie 7°/5°, dla: L = 1000 stopnie 4°/3°)
 • Zakres prędkości posuwu stołu mm/min 75-4000
 • Wielkość minimalnego posuwu hydraulicznego stołu mm 3

KONIK

 • Max. wysuw tulei mm 25
 • Stożek w tulei konika: ręcznego / hydraulicznego Morse’a Nr 2 / Nr 4

WYMIARY GABARYTOWE

 • Długość x Szerokość x Wysokość mm 3620 x 2000 x 1800
 • Masa szlifierki z wyposażeniem normalnym kg 2800
 • Całkowite zapotrzebowanie mocy kW 10,5

Zobacz profil firmy Marcosta na Staleo.pl


Znajdź firmy oferujące szlifierki na Staleo.plŹródło: MARCOSTA Centrum Handlu i Produkcji Obrabiarek (www.marcosta.pl)

 

MARCOSTA Centrum Handlu i Produkcji Obrabiarek
Klikowska 101C
33-102 Tarnów
+48 14 62 66 852
Partnerzy