Szukaj w działach:

Strategia Produktywności 2030 (SP2030)

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Celem głównym Strategii Produktywności 2030 jest wzrost produktywności w warunkach gospodarki niskoemisyjnej, o obiegu zamkniętym i opartej na danych. 

Strategia przewiduje realizację założeń wskazanych w trzech celach szczegółowych SOR, czemu służyć mają działania zaprojektowane w ramach siedmiu obszarów interwencji, wraz z przypisanymi do nich celami.

  • Obszar I. Zasoby naturalne (ziemia i surowce): (a) Wzrost wydajności surowcowej gospodarki, (b) Wzrost wykorzystania surowców odnawialnych i biomasy w gospodarce;
  • Obszar II. Praca i kapitał ludzki: (a) Szybki rozwój praktycznego kształcenia przez całe życie, (b) Przygotowanie kompetentnych kadr na potrzeby scyfryzowanej gospodarki;
  • Obszar III. Inwestycje (kapitał trwały i finansowy): (a) Trwałe zwiększenie stopy inwestycji prywatnych, (b) Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw;
  • Obszar IV. Organizacja i instytucje: (a) Podniesienie jakości zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, (b) Stymulowanie mechanizmów współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi;
  • Obszar V. Wiedza: Wzrost intensywności wykorzystania wiedzy i nowych technologii w gospodarce;
  • Obszar VI. Dane: Szybki rozwój algorytmicznej gospodarki opartej na danych;
  • Obszar VII. Umiędzynarodowienie: (a) Zwiększenie liczby eksporterów, w szczególności na rynki pozaeuropejskie, (b) Zwiększenie eksportu towarów w obszarze wysokich technologii i kanałami e-commerce.
W ramach Strategii Produktywności 2030 przyjęto, że cyfryzacja oraz przemysł 4.0 stanowią kluczowe płaszczyzny transformacji przemysłowej w Polsce w najbliższych latach. Wiąże się to z koniecznością przygotowania gospodarki oraz pracowników do zachodzących zmian poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, rozpowszechnienie systemów opartych na analizie informacji z wielkich zbiorów danych, opracowanie spójnych formatów danych dla zapewnienia interoperacyjności systemów i stały rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa.


Źródło: gov.pl

POWIĄZANE
Symulator Virtual Welding do szkoleń spawaczy Bez hałasu, gorąca i zużycia materiałów - symulator spawalniczy Virtual Welding fi...
Spora dawka wiedzy na III Forum Druku 3D 25 października br. przedsiębiorcy i specjaliści zainteresowani technologiami drukowania ...
EAGLE wyrusza w międzynarodową trasę Producent systemów cięcia laserowego z Wałcza zaskakuje po raz kolejny. Tym razem ...
EuroLab z ofertą dla laboratoriów przemysłowych Prawie każdy element naszego otoczenia zawdzięcza swój początek laboratoriom. Firm...
Arcom - systemy magazynowania Firma Arcom od 1996 roku specjalizuje się w produkcji systemów magazynowania i tran...
Od rąk do robotów - historia spawania w skrócie Od prehistorycznych ognisk po nowoczesne roboty - tak w dużym skrócie wygląda hist...
Partnerzy