Szukaj w działach:

Wzrost produkcji przemysłowej w marcu 2021

Oczekujemy, że w kwietniu, przy braku różnicy dni roboczych, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniesie ok. 40%, co będzie wynikała nie tylko z niskiego punktu odniesienia, ale także z widocznego trendu wzrostowego – szacuje dr hab. Robert Tomanek


Według danych Głównego Urzędy Statystycznego (GUS), w marcu 2021 produkcja przemysłowa zwiększyła się o 18,9% w ujęciu rocznym. 

W porównaniu z lutym br. produkcja wzrosła o 18,6%. W okresie styczeń-marzec 2021 wskaźnik ten był o 7,9% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 15,7% r/r oraz o 2,3% m/m.

Wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w stosunku do marca 2020 r. odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (o 57,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (54,9%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (51,1%), mebli (35,1%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (31,4%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (28,3%), wyrobów z metali (20,3%), maszyn i urządzeń (16,3%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (16,1%).


Oczekujemy, że w kwietniu, przy braku różnicy dni roboczych, wzrost produkcji sprzedanej przemysłu wyniesie ok. 40%, co będzie wynikała nie tylko z niskiego punktu odniesienia, ale także z widocznego trendu wzrostowego – szacuje dr hab. Robert TomanekŹródło: MRPiT

Dodano 26.04.2021
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy