Szukaj w działach:

Hardox HiAce – nowa stal trudnościeralna

Hardox HiAce – nowa stal trudnościeralna


Branża komunalna stawia przed stalą szczególne wymagania. Odpady z gospodarstw domowych są przykładem materiału, który tworzy kwaśne środowisko o niskim odczynie pH, przyspieszające ścieranie zabudów i kontenerów.


Podobny efekt powoduje np. transport wiórów drzewnych lub występowanie w przewożonych ładunkach chemikaliów, takich jak siarczany i chlorki. Stal użyta do budowy śmieciarki albo kontenera na odpady jest narażona na działanie różnych rodzajów kwasów o niskim pH lub soli zawierających chlorki czy siarczany. W połączeniu ze zmianami temperatury, dużą wilgotnością i niewystarczającą konserwacją może to powodować poważne szkody w postaci tzw. korozji wżerowej. Jest to rodzaj korozji powierzchni metalowej zlokalizowany na niewielkim obszarze w postaci małych otworów lub dziurek. Ze względu na ich rozmiar często są bagatelizowane. Niestety taki mały otwór w krytycznym miejscu jest w stanie wyrządzić duże straty, bo choć korozja wżerowa nie wiąże się ze znaczącą utratą materiału na powierzchni, to może uszkodzić struktury głębokie metalu. Trudno ją również odkryć lub przewidzieć. Z tych powodów opracowano stal jakościową Hardox HiAce, która zachowuje się tak samo jak stal 450 HBW w typowym środowisku ściernym.

Chcąc sprostać takim warunkom eksploatacji i tym samym wydłużyć trwałość konstrukcji narażonych na niekorzystne oddziaływanie różnych substancji opracowano stal Hardox HiAce. Przy niskich odczynach pH mechanizm ścierania jest inny niż w bardziej neutralnym pod względem pH środowisku. Kwasowość oksyduje powierzchnię stali, czyniąc ją bardziej podatną na ścieranie, nawet jeśli skrzynia ładunkowa śmieciarki czy kontener są wykonane z twardego materiału.

Hardox HiAce oferuje nowe możliwości w walce z kwasami i korozją

Hardox HiAce radykalnie spowalnia proces oksydacji. Dzięki temu na długo zostaje zachowana nominalna twardość materiału, co skutecznie zapobiega ścieraniu. W zwykłym środowisku stal Hardox HiAce będzie zachowywała się tak samo jak stal 450 HBW. Korzyści z jej zastosowania uwidocznią się w warunkach o niskim pH, ponieważ czas użytkowania sprzętu wykonanego z takiego materiału będzie nawet do trzech razy dłuższy w porównaniu do elementów zbudowanych w oparciu o stal 400 HBW, stanowiącą typowy materiał w wielu zastosowaniach. Poza dodatkową odpornością na ścieranie w środowiskach kwaśnych, Hardox HiAce charakteryzuje się udarnością wymaganą dla stali konstrukcyjnych wykorzystywanych do produkcji kontenerów na złom, materiały budowlane, skrzyń wywrotek itp. Hardox HiAce sprawdza się także w niskich temperaturach, poniżej 0°C, zapewniając minimalną gwarantowaną udarność wg próby Charpy’ego 27 J przy ­‑20°C. W połączeniu z twardością wg skali Brinella wynoszącą 425­‑475 HBW oznacza to, że ma własności mechaniczne porównywalne ze stalą Hardox 450. Nowa stal może być poddawana obróbce plastycznej przy użyciu tych samych maszyn, które są stosowane w przypadku innych gatunków Hardox. Podobne jest również spawanie, a więc przy większych grubościach blach wymaga zastosowania materiałów spawalniczych ze stali nierdzewnej. Pozytywnie wypadły też próby cięcia laserowego CO2 – stal Hardox HiAce nadaje się idealnie do obróbki w taki sposób. Wykorzystaniu unikatowego materiału sprzyja szeroki zakres grubości od 4 do 25,4 mm oraz maksymalna szerokość i długość arkuszy wynosząca odpowiednio 3350 i 14630 mm.

Hardox HiAce dla większej ładowności, mniejszego spalania i niższej emisji CO2

Większa odporność na ścieranie kontenerów, newralgicznych elementów śmieciarek czy innych pojazdów pozwala zastosować cieńszą blachę, bez ryzykach skrócenia trwałości użytkowej. Cieńsza blacha oznacza większą ładowność przy pełnym obciążeniu. A podczas przejazdu bez ładunku, pojazd o mniejszej masie własnej zużywa mniej paliwa i tym samym emituje mniej zanieczyszczeń. Zakres zastosowań stali Hardox HiAce jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. sprzęt do gospodarki odpadami, różne powierzchnie ścierne narażone na kwasy w urządzeniach do przetwarzania odpadów i recyklingu, maszyny do pracy na składowiskach odpadów. Nowy stal będzie też znakomitym rozwiązaniem w przypadku spalarni odpadów, elektrowni wykorzystujących biomasę i odpady, przemysłu celulozowego i papierniczego, kopalni i kamieniołomów czy rolnictwa i leśnictwa.


Źródło: SSAB Polska


Dodano 05.02.2021
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy