Szukaj w działach:

Przyszłość tworzyw polimerowych

 

Konferencja Bydgoski Klaster Przemysłowy (BKP)
 

Uczestnicy konferencji „Innowacyjne aspekty rozwoju technologii tworzyw polimerowych” spotkali się w Bydgoskim Centrum Targowo Wystawienniczym, aby wysłuchać wystąpień naukowców i przedsiębiorców na temat nowych trendów w branży narzędziowo – przetwórczej.

Konferencja zorganizowana przez Bydgoski Klaster Przemysłowy (BKP) w ramach Bydgoskiego Forum Polimerowego odbyła się w dniu 22 listopada 2018 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego, polskich i zagranicznych firm związanych z branżą narzędziowo – przetwórczą oraz przedstawiciele mediów. 

Po przywitaniu gości przez Panią prezes BKP mgr inż. Katarzynę Meger jako pierwszy z wykładem pt.: „Przetwórstwo nowoczesnych modyfikowanych tworzyw polimerowych” wystąpił prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński reprezentujący Politechnikę Poznańską. Profesor Sterzyński zaprezentował współczesne trendy materiałowe w przetwórstwie tworzyw sztucznych związane przede wszystkim z modyfikacją struktury, co oddziałuje na właściwości oraz możliwości aplikacyjne tworzyw polimerowych. Przeanalizowano przykłady tworzyw termoplastycznych modyfikowanych w celu uzyskania wymaganych właściwości przetwórczych, elektrycznych, mechanicznych oraz warunków ich przetwórstwa. Wykład stanowił jednocześnie kompendium wiedzy dotyczące m.in. procesów nukleacji, krystalizacji, a także ich wpływu na właściwości fizyko-mechaniczne tworzyw polimerowych.

Następne wystąpienie dr. hab. Kazimierza Piszczka prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego zostało zatytułowane „Modyfikacja fizyczna polimerów - środki pomocnicze w przetwórstwie”. Prezentacja dotyczyła materiałów polimerowych opracowywanych „na miarę” potrzeb odbiorców ostatecznych. Profesor zaprezentował możliwości modyfikacji polimerów i wykorzystania efektu synergii. Omówiono rodzaje oraz znaczenie stosowanych grup substancji pomocniczych, przykładowo: stabilizatory, antyozonaty, antypireny, plastyfikatory, modyfikatory płynięcia, substancje poślizgowe, substancje antyadhezyjne, antyblokery, antyelektostatyki, napełniacze itp.

Zaraz po przerwie dr hab. inż. Dariusz Sykutera prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego wygłosił referat na temat „Wytwarzania i właściwości hybrydowych wyprasek konstrukcyjnych o obniżonej masie”. Prezentacja obejmowała analizę konstrukcji wytworów o strukturze hybrydowej. Profesor powiedział o znaczeniu procesu wtryskiwania w wytwarzaniu wyrobów o strukturach złożonych oraz właściwości i zalety wyrobów hybrydowych na tle stosowanych i dostępnych obecnie materiałów. Prezentacja dotyczyła również nowości zaobserwowanych podczas listopadowych targów Composites Europe w Stuttgarcie. 

Podczas interaktywnego wystąpienia przedstawiciel firmy Konica Minolta na Europę Wschodnią, Pana Stanislava Sully odkrył wraz z słuchaczami wydajność profesjonalnego przygotowania formuły kolorystycznej z firmą Konica Minolta. Prezentacja dotyczyła m.in. takich zagadnień jak: znaczenie kolorów w życiu codziennym, wymagania dotyczące doboru koloru oraz metody doboru koloru. Na koniec Pan Sulla przedstawił praktyczne wykorzystanie oprogramowania firmy Konica Minolta do przygotowania danego koloru, wykorzystując dostępne barwniki. Materiałem imitującym barwnik okazała się plastelina. 

Pan mgr inż. Adam Drążek - Prezes Zarządu Lifocolor Farbplast Sp. z o.o. rozpoczął ostatni blok konferencji prezentacją pt.: „Barwienie polimerów i efekty barwne”. Podczas wystąpienia został wyjaśniony szereg zjawisk związanych z kolorem oraz ich podstawy fizyczne. Omówiono m.in. takie zagadnienia jak percepcja koloru, addytywne i subtraktywne mieszanie kolorów, interpretacja wzrokowa i graficzna koloru czy zależność koloru obiektu od źródła światła. Pan Prezes przedstawił również klasyfikację środków barwiących, techniczne ograniczenia w ich stosowaniu oraz wpływ na strukturę tworzywa polimerowego. 

Finalną prezentację pt.: „Technologie wytwarzania przyrostowego z użyciem tworzyw polimerowych - nowe trendy na rynku” wygłosił mgr inż. Dawid Marciniak z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. W czasie wystąpienia Pan Marciniak wyjaśnił na czym polega druk 3D oraz zaprezentował wady i zalety wytwarzania przyrostowego. Dużą wartością prezentacji okazało się omówienie nadchodzących trendów jak i sporych zmian na rynku druku 3D związanych z pojawieniem się nowych potentatów branży.

Do ostatniego wystąpienia frekwencja słuchaczy utrzymywała się na stałym poziomi, co dobrze wróży kolejnym spotkaniom nauki i biznesu organizowanym przez Bydgoski Klaster Przemysłowy. 

Więcej na stronie: www.klaster.bydgoszcz.pl


Źródło: Bydgoski Klaster Przemysłowy

Dodano 30.11.2018
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy