Szukaj w działach:

Rada Ministrów przyjęła Strategię Produktywności 2030

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Strategia Produktywności została przygotowana w MRiT. Dokument określa horyzontalne działania w ramach polityki gospodarczej do 2030 roku.

Celem Strategii jest wzrost produktywności oparty o wykorzystanie wiedzy i nowych technologii, zwłaszcza tych cyfrowych. 

Strategia wpisuje się w trzy kluczowe obecnie globalne makrotrendy, tj. neutralność klimatyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i zaawansowana cyfryzacja ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań Przemysłu 4.0.

Transformacja polskich przedsiębiorstw w tych trzech kierunkach jest koniecznym warunkiem utrzymania i poprawy ich pozycji konkurencyjnej w globalnej gospodarce. Bez dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, produkty wytwarzane w Polsce nie będą atrakcyjne lub nie spełnią norm wyznaczonych w krajach importujących, a krajowe metody produkcji z czasem staną się przestarzałe i mniej wydajne niż zagraniczne.

Strategia pozwoli skupić w Polsce najważniejsze i najbardziej przychodowe ogniwa łańcucha produkcji, na czele z badaniami i rozwojem. Dzięki temu przyczyni się do zmniejszenia uzależnienia rozwoju polskiej gospodarki od zagranicznych decyzji inwestycyjnych i operacyjnych.

Dzięki Strategii Produktywności przedsiębiorcy zyskają bezpośrednie wsparcie finansowe w transformacji cyfrowej, np. przy zakupie robotów czy szkoleniu pracowników, ale także skorzystają z rozwijającego się ekosystemu, obejmującego, m. in. edukację cyfrową, dostęp do danych, działalność klastrów przemysłowych i instytucji otoczenia biznesu.

W ramach Strategii wzmocniona zostanie ochrona i wykorzystanie własności intelektualnej przedsiębiorstw, poprzez zwiększanie świadomości o ekonomicznym potencjale praw własności intelektualnej, uregulowanie kwestii tworzenia wzajemnie się uzupełniających zasobów tych praw, czyli tzw. patent pooling, oraz wspieranie internacjonalizacji polskich innowacji.

Działania Strategii podzielono na 7 obszarów – zasoby naturalne, praca i kapitał ludzki, inwestycje, instytucje, wiedza, dane, umiędzynarodowienie.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/rada-ministrow-przyjela-strategie-produktywnosci-2030

Źródło: gov.pl

POWIĄZANE
Star Micronics SR-20JII: dalszy rozwój serii SR Star Micronics rozwinął bardziej odnoszącą sukcesy serię SR. Dzięki temu automat tokarski...
Kontrola bezpieczeństwa i higieny odzieży ochronnej Tylko profesjonalny usługodawca jest w stanie w pełni zagwarantować zachowanie wymog&oacu...
Rząd zaakceptował pakiet Tarczy Antykryzysowej Rząd zaakceptował pakiet rozwiązań, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom p...
Systematyczny rozwój Targów INNOFORM® Dla branży narzędziowo-przetwórczej wiosna rozpoczęła się wraz z trzecią edycją Ta...
Produktywność przyszłością branży wytwórczej - wywiad Zwiększanie wydajności w procesach i zakładach produkcyjnych ma dalekosiężne skutki w pos...
Circular economy na Targach INNOFORM® Gospodarka obiegu zamkniętego jest zagadnieniem, które nie schodzi z ust osó...
Partnerzy