Szukaj w działach:

Targi Labs Expo 2024 - czas podsumowań

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU

 

Liczne spotkania, interesujące rozmowy oraz ogromna dawka wiedzy merytorycznej – to wszystko miało miejsce podczas najważniejszego wydarzenia branży laboratoryjnej w 2024 roku w Polsce – Targów Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych Labs Expo.


Według szacunków Organizatora, swoją ofertę podczas targów zaprezentowało 117 Wystawców z Polski i z zagranicy, a targi odwiedziło 2086 osób, które miały okazję poznać najnowsze trendy i technologie w branży laboratoryjnej. 

Przez dwa dni Poznań stał się miejscem wymiany myśli i doświadczeń wśród specjalistów z branży, a bogata oferta Wystawców przyciągnęła liczne grono profesjonalistów. Można było zapoznać się z ofertą producentów i dystrybutorów: mebli i wyposażenia dla laboratoriów, akcesoriów, sprzętu diagnostycznego, szkła laboratoryjnego, aparatury analitycznej, kontrolnej i pomiarowej, wag, odzieży ochronnej, środków higienicznych, ochronnych, aparatury i odczynników do wykonywania badań biochemicznych, analitycznych, immunochemicznych, mikrobiologicznych. 

 


„Targi Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych były dla nas świetnym wydarzeniem pod kątem zaprezentowania naszych technologii i rozwiązań. W tym roku prezentowaliśmy nowatorskie systemy Hiroxa - mikroskop cyfrowy oraz mikroskop stereoskopowy Discovery firmy Zeiss. Wyposażamy kompleksowo laboratoria od A do Z, stąd Targi Labs Expo w naszej branży są nieodłącznym elementem i staramy się na takich wydarzeniach pokazywać, promować, reklamować” – powiedziała Justyna Miszczak z firmy Technolutions Sp. z o.o. 

 

Odwiedzający targi mogli również poznać ofertę firm prezentujących systemy informatyczne wspomagające działania laboratoriów oraz poznać narzędzia potrzebne do zwiększenia efektywności procesów w laboratorium czy optymalizowania czasu pracy. 

 


„Zdecydowaliśmy się na wystawę podczas Labs Expo ponieważ jesteśmy stricte związani z tą branżą. Jeżeli chodzi o nowości mamy przygotowane kilka nowych modułów, chociażby moduł do formulacji oraz specjalną ofertę na audyty digitalizacji, cyfryzacji w laboratoriach. Targi z roku na rok cieszą się coraz większym uczestnictwem, jest coraz więcej uczestników, coraz więcej wystawców więc widzimy, że z roku na rok się rozwijają. Ciekawsze rozmowy, więcej ludzi i więcej zainteresowanych, więc dla wystawców bardzo fajna okazja, żeby zaprezentować swoją organizację, swoją firmę” – zauważył Mateusz Kirzyński z firmy Solution4labs. 

 


Wśród wystawców znalazły się również instytuty i placówki naukowena targach Labs Expo 2024 Polską Akademię Nauk reprezentowały jednostki z Poznania (Instytut Genetyki Człowieka PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Oddział PAN) oraz Warszawy (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN). Przedstawiciele mieli okazję zaprezentować uczestnikom tematykę badawczą instytutów, ofertę badań komercyjnych oraz aktywność popularyzatorską Stowarzyszenia Gen-i-już działającego przy IGC PAN. Uczestnictwo w targach, zarówno w roli wystawcy jak i zwiedzającego, umożliwiło naukowcom zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami laboratoryjnymi oraz stanowiło doskonałą okazję do budowania relacji partnerskich i wymiany doświadczeń” – Iwona Ziółkowska-Suchanek, Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk. 

 

Labs Expo 2024 rozmowy z wystawcami

 

Podczas Labs Expo przyznano nagrody ACANTHUS AUREUS, wyróżnienia Grupy MTP, które ma na celu nagradzanie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek firmy, wystawiającej swoją ofertę na targach. Wyróżniające się, dobrze przemyślane stoisko zdecydowanie ułatwia pracę i ma kluczowe znaczenie dla pozytywnego efektu marketingowego wynikającego z udziału w targach. Kapituła Acanthus Aureus wyróżniła trzy firmy. Wśród laureatów znalazły się firmy: Air Products Poland, Chemland Mariusz Bartczak oraz SHIM-POL. 

Podczas dwóch dni targów Labs Expo odbyło się 15 konferencji i wykładów merytorycznych, co było idealną okazją do zaktualizowania wiedzy i doskonałym źródłem najnowszych informacji. Partnerzy Merytoryczni oraz Wystawcy, którzy organizowali spotkania stanęli na wysokości zadania i wszystkie sale konferencyjne były wypełnione przez cały czas. 

 


- Branża laboratoryjna dziś spotyka się w Poznaniu na Targach LABS EXPO. Jest to najlepsza okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń i edukacji. Cieszę się, że razem z całym środowiskiem laboratoryjnym oraz Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Głównym Urzędem Miar – instytucjami, które współtworzą krajową infrastrukturę jakości - możemy znów, jak przed rokiem, rozmawiać o roli akredytacji, metrologii i normalizacji – powiedziała Dyrektor PCA Lucyna Olborska, otwierając 19 marca wspólną konferencję „Akredytacja, metrologia i normalizacja w laboratoriach AMN-L 2024”. Dyrektor Olborska podkreśliła znaczenie współpracy PCA, PKN i GUM, zapowiedziała też podpisanie przez te instytucje ramowego porozumienia o krajowej infrastrukturze jakości. 

 

W tym samym dniu odbyła się również konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddziału w Poznaniu pt. „Nowotwory – narastające wyzwanie medycyny laboratoryjnej”. Podczas spotkania poruszona została tematyka przyczyn, diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych. Organizatorzy podkreślali, że dynamiczny rozwój medycyny i nauk pokrewnych wpływa na znaczną poprawę jakości życia chorych i ich rodzin, a wzrost świadomości społeczeństwa na ten temat jest obiecujący. 

Drugiego dnia targów Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zorganizował konferencję pt. „Jakość żywności – od producenta do konsumenta”. Osiem fascynujących wykładów przybliżyło uczestnikom tematykę jakości żywności, od produkcji aż po konsumenta. Zainteresowanie wywołały prezentacje dotyczące nowatorskich metod analityki, roli sztucznej inteligencji w analizie żywności, perspektywicznych trendów w produkcji żywności, a nawet owadów jadalnych jako nowych składników żywności. 

 

Labs Expo 2024 produkty

 

Po raz kolejny swój potencjał zaprezentowało Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Uczestnicy targów mogli zapoznać się z urządzeniami i technologiami stosowanymi do analizy kwestionowanych dokumentów w przypadkach ich podrobienia, przerobienia, a podczas wykładów, które Laboratorium Kryminalistyczne zorganizowało w dniu 20 marca, można było dowiedzieć się o rozwój technologii w mechanoskopii i traseologii oraz jej zastosowanie w ekspertyzie sądowej czy zarządzaniem ryzykiem w kontekście wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w oparciu o praktykę Laboratorium Kryminalistycznego. 

Podczas Labs Expo nie zabrakło także praktycznej strony edukacji. Zorganizowane przez CRK Patrycję Sitek warsztaty praktyczne dotyczyły procedury zakładania odzieży do stref czystych cleanroom oraz kwalifikacji ubierania. Warsztaty obejmowały wymagania normy ISO14644 oraz GMP i skierowane były do pracowników produkcji, kierowników, osób zaangażowanych w tworzenie procedur higieny i kwalifikacji w pomieszczeniach czystych. Z kolei Polskie Centrum Akredytacji przygotowało warsztaty problemowe „Doskonalenie działalności laboratoryjnej". Poruszono tematy dotyczące certyfikowanych materiałów odniesienia i ich zastosowania w działalności laboratoryjnej, emisje hałasu i narażenia na pola elektromagnetyczne czy badania wody, ścieków, osadów, odpadów i gleby. 

Targi LABS EXPO otrzymały Patronat Honorowy Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Prezydenta miasta Poznań, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Rektora Politechniki Poznańskiej, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 

Targi Labs Expo trwały od 19 do 20 marca, w tym samym czasie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich można było wziąć udział również w Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED. 

Organizatorzy dziękują wszystkim Patronom, Partnerom, Wystawcom i Uczestnikom! 

 

Źródło: Nowy Adre

 

POWIĄZANE
Dział zakupów - skuteczna broń w walce z kryzysem Największa konferencja zakupowa w Polsce i jedna z największych w Europie - PROCON/POLZAK...
Production Manager Meetings - Wrocław 2018 „Budowanie Kultury Innowacji” - to kolejne spotkanie z cyklu Production Manage...
Zwycięzcy SkillsPoland 2021 W dniach 25-26 listopada br., na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO po...
Jak zwiększyć uniwersalność aplikacji przemysłowych? Podczas Dni Otwartych organizowanych wspólnie przez firmy Lenze, Schunk, FANUC oraz...
Eksplozja ofert na SyMas 2018 Licznie grono zwiedzających, szeroki wachlarz maszyn i usług dla przemysłu, branżowe nowo...
Przewodnik po Targach STOM 2019 Wystawy spod znaku STOM wraz z towarzyszącymi wydarzeniami są istotny punktem na początku...
Partnerzy