Szukaj w działach:

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność - raport IPAG

Wpływ robotyzacji na konkurencyjność - raport IPAG

Wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG) są jednoznaczne - w polskich przedsiębiorstwach poziom wiedzy na temat korzyści, jakie niesie ze sobą robotyzacja produkcji jest wciąż na niskim poziomie.

W badaniu wzięły udział zarówno firmy, które korzystają z robotów, jak i te nie stosujące ich w trakcie produkcji. Dzięki temu można było uzyskać szerszy obraz sytuacji i poznać powody nie wprowadzania robotyzacji do procesów produkcyjnych, a także poznać zalety wynikające z wykorzystania automatyzacji.

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa decydują się na robotyzację?

39% ankietowanych jako główny powód podaje chęć zwiększenia mocy produkcyjnej zakładu. Jako drugi, bo wskazało go 23% badanych, redukcję kosztów. Trzecią wskazywaną przyczyną, dla której w przedsiębiorstwach wprowadza się robotyzację jest wysoka jakość przy jednoczesnym minimalizowaniu ilości odpadów i lepsze wykorzystanie materiałów. Powód ten wskazało 13% respondentów.

Ważnym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem robotów do produkcji jest też możliwość pracy przez 24 h na dobę i to bez ryzyka utraty jakości. Maszyny nie czują zmęczenia, nie chorują i nie ulegają wypadkom. Poza tym warto podkreślić, że maszyny pracują szybciej niż ludzie więc procesy odbywają się sprawniej.

Według 46% przedsiębiorców rozwój robotyzacji nastąpi wraz ze wzrostem świadomości na temat korzyści ekonomicznych. Z kolei 35% twierdzi, że kluczem jest pozyskiwanie wiedzy na jej temat.

Przedsiębiorstwa mające zrobotyzowaną linię produkcyjną widzą kilka wyraźnych zalet płynących z takiego stanu rzeczy. Aż 63% zauważa wzrost produkcji, a 58% wskazuje na poprawę konkurencyjności firmy. Natomiast 53% podkreśla spadek kosztów produkcji i tyle samo badanych wskazuje na podniesienie poziomu sprzedaży.

Co istotne w 90% analizowanych przypadków sam proces wdrażania nie trwał więcej niż rok. Samo wprowadzenie robotów w 54% nie trwało dłużej niż pół roku. Dlatego nie dziwi fakt, że 65% respondentów chce rozwijać proces robotyzacji, a 22% myśli o kupnie następnych maszyn.

Jeśli chodzi o zwrot inwestycji w roboty do użytku przemysłowego to szacunki wynoszą zwykle 12-24 miesiące - tyle wskazuje 62% badanych. Po 6-12 robotyzacja zwraca się w co czwartej firmie.Dlaczego robotyzacja nie jest wprowadzana?

Badania przeprowadzone w firmach, w których nie wprowadzono robotyzacji dają interesujące dane. Otóż 41% ankietowanych firm deklaruje, że nikt nie myślał nawet o jej wprowadzeniu. Powodem jest wysoki według nich potencjał linii produkcyjnych.

Z kolei w 30% badanych firm, w których skala produkcji nie jest szeroka, a powtarzalność niska i do tego tworzy się nieskomplikowane elementy, wyklucz się w ogóle wykorzystanie robotów.

Co ciekawe na wprowadzenie robotyzacji nie mają wpływu bariery finansowe. Jedynie 4% badanych przyznało, że kupno robotów stanowi dla nich za duży wydatek. Do tego w ciągu ostatnich 2 lat aż 63% firm wprowadzało do przedsiębiorstw nowoczesne rozwiązania technologiczne, które miały na celu usprawnić procesy produkcyjne i finansowało je we własnym zakresie.

Inne dane mówią o tym, że 52% firm niewykorzystujących robotów w przedsiębiorstwie nie myślało nawet o ich stosowaniu. Poza tym 82% zakładów nie analizowała zasadności wprowadzenia robotyzacji. Świadczyć to może o tym, że potrzebne są szkolenia i informowanie menedżerów o tym, jakie korzyści niesie ze sobą ta technologia.

Według przedstawicieli IPAG bardzo ważne jest przeprowadzenie audytu, zanim zacznie się wprowadzać procesy robotyzacji w firmie. Obecnie bowiem wykonuje go tylko 47% z nich i do tego odpowiadają za niego pracownicy.

Jego zadanie przede wszystkim polega na wskazaniu, jakie etapy powinny obejmować robotyzację by wszystko, odbyło się z jak największą korzyścią dla przedsiębiorstwa. Ponadto za jego pomocą uzyska się wiedzę na temat ewentualnych zagrożeń np. dotyczących spadku wydajności oraz słabych punktów danego procesu. Będzie on też pomocny w procesie wyboru robota pod potrzeby firmy.

Dlatego też warto przeprowadzać konsultacje z producentami i korzystać z ich wsparcia. Zwykle zresztą proponują pomoc w dopasowaniu oferty do potrzeb przedsiębiorstwa.


Źródło: Fanuc Polska


Dodano 13.12.2019
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy