Szukaj w działach:

INTARG 2019 z innowacjami

 

Katowice Targi INTARG
 

Targi INTARG® kolejny raz udowodniły, że są istotnym wydarzeniem łączącym środowiska, dla których kluczowym celem jest rozwój gospodarczy poprzez badania i wdrożenia, współpracę nauki z biznesem i przemysłem, inwestycje w innowacje oraz transfer technologii do przemysłu.

XII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2019, które zakończyły się 5 czerwca, zgromadziły uczestników z 20 krajów świata: Angoli, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Chin (Makao), Francji, Egiptu, Hong-Kongu, Indii, Indonezji, Iranu, Kanady, Konga, Maroka, Omanu, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Tajwanu, Wietnamu.

Targi rokrocznie prezentujące wynalazki oraz innowacyjne wyroby, technologie i usługi z wielu branż i dziedzin - od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego i szeregu innych. Tematem przewodnim Targów INTARG EKO była ekologia, a zwłaszcza rozwiązania innowacyjne z zakresu ekomobilności oraz technologii środowiskowych i energetycznych. W większości prezentowane były rozwiązania bardzo zaawansowane, o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL. 

Wystawcy polscy i zagraniczni reprezentowali jednostki sfery nauki (wyższe uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz), innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne, start-upy. Pawilony narodowe z chińskiego regionu Makao, Indii i Tajwanu i strefa wystawiennicza konkursu „Młody Wynalazca 2019” prezentowały dużo praktycznych rozwiązań. Były też stoiska jednostek samorządowych, organizacji międzynarodowych, izb gospodarczych, firm usługowych i podmiotów otoczenia biznesu. 

Natomiast w Strefie Eksperta można było uzyskać bezpłatne porady z zakresu prawa gospodarczego (Kancelaria MCP), ochrony patentowej (Urząd Patentowy RP), a także możliwości uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców z programów ramowych UE (Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE).

 

Targi INTARG 2019 produkty
Źródło: Eurobusiness-Haller 

Merytorycznie podczas INTARG®

Program wydarzeń towarzyszących został wzbogacony o liczne konferencje, prezentacje, panele, rozmowy b2b, spotkania networkingowe, galę ogłoszenia wyników Targów  INTARG®, a także gale innych konkursów, których misją jest uhonorowanie osób i instytucji zasłużonych dla rozwoju wynalazczości, takich jak XVII edycja konkursu Lider Innowacji 2019) oraz wręczenie nagród młodym innowatorom za ich aktywność wynalazczą - XIV edycja konkursu Młody Wynalazca 2019). Program konferencyjny targów był bardzo ciekawy, zawierał wiele interesujących paneli i prezentacji. Część z nich odnosiła się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem i proekologicznym podejściem do życia w środowiskach miejskich. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) zorganizowała panel pod tytułem: „Drony nad Metropolią”, a francuska firma Fly-Control pokazała własnej produkcji wodne drony strażackie do monitoringu i gaszenia pożaru. Politechnika Śląska - Partner Złoty wydarzenia - zaproponowała dwa tematy: „Inteligentna mobilność – bezpieczeństwo i efektywne systemy zarządzania transportem miejskim” oraz „Miasta przyszłości - jak projektować inteligentne i ekologiczne budynki”. 

Tradycyjnie dużo miejsca poświęcono sprawom ekologii i zdrowia. Polska Izba Ekologii przedstawiła innowacyjną technologię oczyszczania powietrza firmy KET z Gliwic, natomiast Konsorcjum HNP - „Instalację zgazowania paliw zintegrowaną z kotłem energetycznym oraz system oczyszczania spalin z odzyskiem ciepła” - nagrodzoną przez Ministra Inwestycji i Rozwoju za innowację o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL. 

Nie zabrakło także zagadnień związanych z finansami. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przedstawił możliwości uzyskania preferencyjnego finansowanie przez przedsiębiorców z programów ramowych UE. Firma WYNALAZCA TV omówiła zagadnienia związane z komercjalizacją i wyceną rozwiązań innowacyjnych. Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował panel pod tytułem „Zintegrowany system kwalifikacji - innowacja na rynku pracy”, natomiast Regionalny Instytut Kultury - „Lokalne dziedzictwo - globalny skarb. Mobilna digitalizacja dziedzictwa kulturalnego”. Laureat Grand Prix INTARG 2019 - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa omówił szerzej prezentowane i nagrodzone na Targach rozwiązanie - „Operacyjne wykorzystanie bezzałogowego systemu latającego Instytutu Lotnictwa  w leśnictwie i rolnictwie”.

Nagrody i wyróżnienia

Prezentowane rozwiązania zostały zgłoszone do konkursu Targów INTARG®, w ramach którego grono kilkudziesięciu jurorów pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Biernata oraz ekspertów pod kierunkiem prof. Grzegorza Wcisło dokonało ich oceny, przyznając nagrody oraz medale. W dniu 5 czerwca miała miejsce Gala, podczas której ogłoszono oficjalne wyniki konkursu INTARG® i wręczono nagrody i wyróżnienia za najciekawsze rozwiązania prezentowane na Targach. 

Targi INTARG 2019 gala
Źródło: Eurobusiness-Haller - Gala wręczenia nagród 

Nagrody i wyróżneinia Targów INTARG® 2019: 

 • Przyznane przez instytucje i podmioty polskie, międzynarodowe oraz zagraniczne:
  • Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina (za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki, a także za wynalazki najwyżej ocenione na arenie międzynarodowej w 2018 roku)
  • Ministra Inwestycji i Rozwoju (za Grand Prix i nagrody platynowe)
  • Ministra Inwestycji i Rozwoju za rozwiązanie innowacyjne o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL
  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Prezesa Urzędu Patentowego RP
  • Prezesa Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej
  • Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej NOT
  • Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA
  • Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej WIIPA
  • Prezesa Polskiej Izby Ekologii PIE
  • Delegacji zagranicznych – Stowarzyszeń i Izb Wynalazców z Chin (Makao), Chorwacji, Indii, Iranu, Maroka, Rumunii, Tajwanu
  • Fundację Haller Pro Inventio – statuetki i tytuły godła promocyjnego Lider Innowacji® 2019
 • Przyznane przez międzynarodowe jury konkursu INTARG® 2019:
  • Grand Prix
  • Najlepszy wynalazek zagraniczny 
  • 2 Nagrody Przewodniczącego Jury
  • 12 nagród – medali platynowych (w tym 7 dla Polski)
  • Medale złote, srebrne i brązowe.

Nagrodą Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej w 2018 roku zostały wyróżnione trzy jednostki: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. 

Grand Prix INTARG® 2019, nagrodę platynową jury, dyplom Ministra Inwestycji i Rozwoju, a także puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskał wynalazek prezentowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa - „Bezzałogowy System Latający do pozyskiwania wielospektralnych danych o pokryciu terenu” - pozwalających na prowadzenie różnorodnych analiz środowiskowych, w tym m.in. monitoring zdrowotności rozległych kompleksów leśnych czy prowadzenie lustracji upraw w rolnictwie precyzyjnym.

Jako najciekawsze rozwiązanie zagraniczne jury uznało innowacyjnie wyposażony „Dron strażacki” firmy Fly-Control z Francji, ułatwiający monitoring, wykrywanie i szybkie podejmowanie bezpiecznych i skutecznych interwencji gaszenia pożaru, zwłaszcza w strefach trudno dostępnych, a nawet niedostępnych.

Wsparcie Targów INTARG®

Tegoroczną edycję INTARG-u wsparło wiele czołowych instytucji i organizacji polskich i międzynarodowych oraz media, przyznając patronaty honorowe, status partnera, patronaty medialne. Główny Patronat Honorowy nad Targami objął Minister Inwestycji i Rozwoju. Główny Międzynarodowy Patronat przyznały Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA, jak również Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej WIIPA. Współgospodarzem wydarzenia było Miasto Katowice. 

Targi INTARG 2019 otwarcie
Źródło: Eurobusiness-Haller - Otwarcie Targów 

Swą obecnością targi INTARG® uświetnili: Mariusz Skiba - Wiceprezydent Miasta Katowice, Michał Fijałkowski - Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Współpracy z Administracją Publiczną, Eva Krováková z Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej, Maria Fuzowska-Wójcik - Dyrektor Departamentu Zbiorów Literatury Patentowej Urzędu Patentowego RP, Marcin Dziekański z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Husein Hujić - Dyrektor Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA, Eddie Shih ze Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej WIIPA, dr inż. Magdalena Letun- Łątka - Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, Jacek Drabik - Krajowy Menedżer Motorola Solutions, Andrzej Pakulski - Prezes Fundacji Polonia International, Grzegorz Pasieka - Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii. 

Oficjalnego otwarcia tegorocznych Targów dokonali Prezydent Mariusz Skiba, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego Michał Fijałkowski oraz Husein Hujić w asyście Barbary Haller, prezesa INTARG®.


Więcej o Targach Targi INTARG® na Staleo.pl 


Źródło: Eurobusiness-Haller

 
Dodano 18.06.2019
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy