Szukaj w działach:

Automatyzacja? Tak – ale tylko z odpowiednim partnerem

Automatyzacja? Tak – ale tylko z odpowiednim partnerem


Najważniejsze aspekty doboru rozwiązań do automatyzacji procesów produkcyjnych w przetwarzaniu blach oraz elementów długich

Wzrost jakości, wzrost produktywności, oszczędność miejsca, podniesienie standardów w obszarze bezpieczeństwa pracy, lepsza kontrola procesów produkcyjnych – to tylko niektóre z pozytywnych efektów inwestycji w rozwiązania z zakresu automatyzacji. Jakimi kryteriami kierować się wybierając partnera, który przeprowadzi firmę przez proces automatyzacji tak aby efekty miały pozytywny wpływ na wyżej wymienione sfery?

Jak już wspomniano, inwestycje w automatyzację procesów logistyczno-produkcyjnych wiążą się z korzyściami w wielu obszarach przedsiębiorstwa, z drugiej zaś strony zastosowane rozwiązania z zakresu automatyzacji mają zawsze znaczący wpływ na te obszary. Należy zaznaczyć, że niniejszy wpływ może mieć również negatywne skutki. Przykładów automatyzacji procesów, która stała się bolączką firmy nie brakuje. Kluczową kwestią jest dobór takiego partnera, który zapewni dobór odpowiednich narzędzi i rozwiązań pozwalających na maksymalizację korzyści wynikających z wdrożeń automatyzacji przy równoczesnej optymalizacji ponoszonych nakładów.

Elastyczność i optymalizacja

To na co warto zwrócić bezwzględnie uwagę to elastyczność proponowanych rozwiązań automatyzacyjnych – przede wszystkim z uwagi na fakt, iż wraz ze zmianami zachodzącymi w przedsiębiorstwie zmieniać się będą jego potrzeby – w tym potrzeby związane z rozwiązaniami z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Nie zawsze wiadomo, jak dana firma będzie się zmieniać więc nie wiadomo też jakie będą potrzeby tejże firmy w poszczególnych obszarach. Ważne jest aby dobrać rozwiązanie, które w razie potrzeby będzie można dostosować do zmieniających się warunków a co za tym idzie i potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. To co warto podkreślić bezwzględnie to fakt, iż wdrażane rozwiązania muszą maksymalizować korzyści w poszczególnych obszarach. Dobry partner przy automatyzacji procesów zaproponuje rozwiązanie maksymalizujące korzyści przy równoczesnej optymalizacji kosztów z nią związanych.

Automatyzacja? Tak – ale tylko z odpowiednim partnerem


Konieczny sprawdzony partner

Sam proces wdrożenia rozwiązań z zakresu automatyzacji przebiega na wielu płaszczyznach stąd nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania które sprawdziłoby się w każdej firmie. Rozwiązania z zakresu automatyzacji mają zazwyczaj tak duży wpływ na wiele obszarów działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego, że jedynym z kluczowych elementów na jaki warto zwrócić uwagę decydując się na wybór partnera, który przeprowadzi proces automatyzacji jest jego doświadczenie w dotychczas realizowanych projektach. Duże doświadczenie pozwala na spojrzenie na potrzeby firmy kompleksowo – tak aby uwzględnić wpływ automatyzacji na wszystkie zachodzące w przedsiębiorstwie procesy a nie na jeden wycinek – np. konkretny proces produkcyjny lub magazynowanie materiału.

Remmert – ekspert w dziedzinie automatyzacji procesów magazynowania i przetwarzania blach oraz elementów długich jest firmą o wieloletniej tradycji – od 70 lat zajmuje się wzrostem efektywności procesów produkcyjnych a od 40 lat oferuje rozwiązania z zakresu automatyzacji, które pozwalają na usprawnienie procesów w wielu przedsiębiorstwach a w konsekwencji na wzrost efektywności produkcji. Rozwiązania Remmerta znalazły zastosowanie w ponad 700 przedsiębiorstwach na wszystkich kontynentach.

Bazując na tak bogatym doświadczeniu Remmert jest partnerem, który w oparciu o wspomniane doświadczenie gwarantuje optymalny dobór rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem i magazynowaniem blach i elementów długich. Eksperci Remmerta analizując potrzeby danego przedsiębiorstwa zawsze analizują je w sposób wielopłaszczyznowy – tak samo istotny jest w tym podejściu przebieg informacji jak i przebieg materiałów. Czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń i indywidualnej analizy każdego przypadku dobór rozwiązań zaproponowany przez Remmerta jest optymalny i co istotne "szyty na miarę". Mimo, iż nie ma tu miejsca na dwa identyczne wdrożenia to wszystkie projekty realizowane przez ekspertów Remmerta mają jedną cechę wspólną – efekty rozwiązań jakie proponuje Remmert pozytywnie wpływają na efektywność całych przedsiębiorstw co przekłada się na wymierne korzyści a więc po prostu rentowność. Niezwykle ważną cechą rozwiązań jakie proponuje Remmert jest to, iż wszystkie zakładają możliwość ich modyfikacji wraz ze zmianą potrzeb rozwijających się przedsiębiorstw. Instalacje Remmerta są pod tym względem w pewnym sensie otwarte co pozwala na różnego rodzaju modyfikacje lub rozbudowę – np. w przypadku konieczności wzrostu mocy produkcyjnych czy też zmiany procesów produkcyjnych i konieczności zastosowania innych maszyn w przyszłości.

Możliwość przyłączenia do różnego rodzaju maszyn do działającej automatyzacji może się okazać kluczowym argumentem jeśli weźmiemy pod uwagę możliwość rozwoju danego przedsiębiorstwa. Taką możliwość daje rozwiązanie Remmerta – LeserFlex 4.0. Zdarzają się bowiem instalacje, w których nawet 3-4 lasery obsługiwane mogą być jednym urządzeniem do automatyzacji – takie możliwości daje właśnie wspomniany LaserFlex 4.0. Warto też zauważyć, że istnieje możliwość dostosowania urządzenia firmy Remmert tak aby było ono w stanie obsłużyć w razie potrzeby lasery różnych firm (a więc w przypadku zmiany laserów nie ma konieczności zmiany rozwiązania podającego i odbierającego materiał a jedynie należy je odpowiednio dostosować do parametrów charakterystycznych dla danego lasera). Równie elastycznie projektowane są przez Remmerta przyłączenia do systemów magazynowych. Dzięki temu zagwarantowana jest szybka dostępność materiałów poprzez bezpośrednie zaopatrywanie produkcji z systemu magazynowego Remmerta. Co istotne, możliwe jest również podłączenie automatyzacji Remmerta do większych lub istniejących już systemów magazynowych.

W praktyce

Wśród wdrożeń Remmerta warto zwrócić uwagę m.in. na rozwiązania, które znalazły zastosowanie w firmie Belma AS z Bydgoszczy zajmującej się produkcją i usługami w zakresie mechanicznej i plastycznej obróbki blach oraz produkcji szeroko pojętych elementów metalowych. Rozwiązanie Remmerta zastosowane w Belma AS obejmuje magazyn blach który posiada 687 miejsc magazynowych. Do tego magazynu przyłączone są dwie wykrawarki firmy PrimaPower wraz z automatyzacją załadunku blach oraz sortowania wyciętych elementów. Magazyn ten zarówno zaopatruje te urządzenia w materiał do cięcia jak i odbiera wycięte i posortowane elementy. Ponadto instalacja ta połączona jest z czterema laserami Bystronic wyposażonymi w automatyzacje pozwalające na zaopatrywanie maszyny w blachę do cięcia, odbiór wyciętych blach, sortowanie wyciętych elementów oraz odbiór ażuru. Wszystkie procesy odbywają się w pełni automatycznie. Magazyn blach Remmerta pozwolił na automatyzację przetwarzania blach przy wykorzystaniu maszyn różnych producentów predysponowanych do poszczególnych procesów. Remmert w ramach niniejszego projektu zapewnia pełną automatyzację logistyki wewnętrznej. Maszyny samoistnie zamawiają materiał w magazynie i oddają wycięte i posortowane elementy oraz odpady do magazynu. W celu zapewnienia optymalnego rozwiązania do automatyzacji wspomnianych procesów konieczna była głęboka analiza potrzeb firmy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki procesów produkcyjnych, przebiegu informacji, przebiegu materiału oraz potrzeb firmy w tych obszarach z uwzględnieniem dużej fluktuacji zamówień. Rozwiązanie zastosowane w Belma AS charakteryzuje się wszystkimi wymienionymi na wstępie artykułu zaletami: pozwala na pełną kontrolę procesów, gwarantuje bezpieczeństwo, pozwala na oszczędność miejsca, wpływa pozytywnie na efektywność oraz gwarantuje podniesienie standardów jakości i równocześnie oferuje wspomnianą wyżej elastyczność w doborze podłączanych maszyn – co istotne różnych producentów.

Wśród innych klientów Remmerta, wymienić można chociażby firmy: Jelcz , GE Power Conrol , Mistal , ZPUE, Konsmetal , Wielton, MAN, Viessmann, Toyota, Daimler Chrysler, Foxconn, Airbus, Siemens.


Źródło: Remmert

Dodano 12.11.2018
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy