Szukaj w działach:

Bezpieczeństwo odzieży ostrzegawczej oparte na AI

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


We współpracy z Instytutem Fraunhofera dostawca usług tekstylnych firma Mewa opracowała procedurę testową opartą na sztucznej inteligencji (Artificial intelligence).


Nowa procedura może być wykorzystana do precyzyjnego określania stopnia zachowania funkcji ochronnych odzieży ostrzegawczej po każdym procesie prania i pielęgnacji. Według badania przeprowadzonego przez Niemiecką Organizację Ubezpieczeń Społecznych ds. Wypadków (DGUV) oraz Niemiecki Zakład Ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Branży Budowlanej oraz Usług Budowlanych (BG Bau), ta procedura testowa zapewnia lepszą kontrolę bezpieczeństwa odzieży niż jakakolwiek inna.

Bezpieczeństwo odzieży ostrzegawczej oparte na AI

 

Mewa wykorzystuje sztuczną inteligencję do testowania funkcjonalności odzieży ostrzegawczej, znacznie zwiększając wiarygodność wyników. (zdjęcia: Mewa)

Projekt badawczy obydwu niemieckich organizacji ubezpieczeniowych (DGUV i BG Bau) potwierdza niezawodność

Niezawodność opatentowanej procedury cyfrowej kontroli odzieży w oparciu o sztuczną inteligencję sprawdzona została w 2023 r. w ramach projektu badawczego realizowanego przez Niemiecką Organizację Ubezpieczeń Społecznych ds. Wypadków (DGUV) oraz Niemiecki Zakład Ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Branży Budowlanej oraz Usług Budowlanych (BG Bau).

Naukowe testy laboratoryjne oraz testy terenowe potwierdziły, że proces oparty na sztucznej inteligencji w sposób bardziej niezawodny niż ludzkie oko identyfikuje stan, kiedy widoczność odzieży ostrzegawczej po jej upraniu nie spełnia określonych norm. Wykorzystując opatentowany system kontroli cyfrowej w ramach procesu zapewnienia jakości, firma Mewa jest w stanie jeszcze lepiej zagwarantować, że odzież ze śladami zużycia zostanie w odpowiednim czasie usunięta lub naprawiona, na przykład poprzez wymianę pasków odblaskowych. 

Cyfrowo i z wykorzystaniem sztucznej inteligencji 

Ulepszony proces testowania przenosi kontrolę jakości odzieży ostrzegawczej na nowy poziom bezpieczeństwa. Proces cyfrowy został opracowany we współpracy z Instytutem Fraunhofera i opatentowany. Jest to obecnie jedyne tego typu rozwiązanie na rynku. Zostało ono także uznane za jedno z najlepszych w kategorii „Technologia optyczna” Niemieckiej Nagrody dla Przemysłu.

W ramach całkowicie zautomatyzowanego procesu kontroli umieszczona po praniu i suszeniu na wieszakach odzież przemieszcza się przy pomocy systemu przenośników i przechodzi przez urządzenie kontrolujące. Tam rejestrowany jest i dokumentowany współczynnik luminancji tkaniny fluorescencyjnej oraz wartość odbicia promieniowania pasków odblaskowych. Jeśli oprogramowanie wykryje, że dany element odzieży nie wykazuje określonych normami wartości, to jest on automatycznie separowany i  poddawany dalszemu procesowi kontroli.

„Technologia wspierana przez sztuczną inteligencję uzupełnia dotychczasową kontrolę wizualną i zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo naszym klientom. Do końca 2025 r. będziemy w stanie przeprowadzać taką cyfrową kontrolę we wszystkich zakładach firmy Mewa" - wyjaśnia Stefan Abel, dyrektor ds. jakości produkcji i logistyki.

Wyniki będą dokumentowane automatycznie i mogą być udostępniane klientom w razie potrzeby, np. na potrzeby audytu.

Regularna kontrola funkcjonalności jest obowiązkowa

Firmy muszą dbać o to, by odzież ostrzegawcza była używana zgodnie z oceną ryzyka oraz by była regularnie sprawdzana pod kątem funkcjonalności. Jest to określone w przepisach dotyczących zapobiegania wypadkom ustanowionych przez niemieckie branżowe zakłady ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz w rozporządzeniu w sprawie użytkowania środków ochrony indywidualnej. Jeśli pielęgnacja i konserwacja odzieży ostrzegawczej powierzana jest firmie posiadającej profesjonalną pralnię odzieży dla pracowników przemysłu, to firma taka odpowiedzialna jest za ponowne wprowadzenie tych środków ochrony indywidualnej do obiegu. Musi ona zagwarantować, że paski odblaskowe i tkanina fluorescencyjna nadal całkowicie spełniają swoją funkcję ochronną. Dotyczy to wszystkich miejsc pracy, w których musi być noszona odzież ostrzegawcza, takich jak budowy torów i dróg, transport i ruch drogowy, służby ratunkowe i porządkowe, żegluga i rolnictwo.

Mewa 

Grupa Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych i jest także czołową firmą w tej branży w Niemczech. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła,  gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa do czyszczenia maszyn i urządzeń. 

Mewa jest firmą rodzinną, posiada 47 lokalizacji, zatrudnia 5700 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2022 roku obroty firmy wyniosły 829 mln euro. 

Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.

 

Źródło: Mewa 

 

MEWA TEXTIL-SERVICE SP. Z O.O.
K.K. Baczyńskiego 25E
41-203 Sosnowiec
+48 32 363 82 60
POWIĄZANE
Kontrola bezpieczeństwa i higieny odzieży ochronnej Tylko profesjonalny usługodawca jest w stanie w pełni zagwarantować zachowanie wymog&oacu...
Specjalna oferta dla wystawców Labs Expo 2024 W terminie 19-20 marca 2024 w Poznań Congress Center odbędzie się druga edycja Targ&oacut...
Czyściwa przemysłowe - przeznaczenie i wybór Czyszczenie hali i maszyn to niezbędny element czynności towarzyszący przede wszystkim pr...
Zalety usług czyszczenia maszyn i urządzeń Czyste elementy i części pojazdów mają istotny wpływ na ich funkcjonowanie. Jednocz...
Maty olejowe zapewniają bezpieczną pracę To jest bardzo proste: zabrudzone olejami elementy konstrukcyjne wystarczy wygodnie i bez...
Odzież robocza w różnych kombinacjach przez całe lato W sezonie wiosenno-letnim firma Mewa, świadcząca usługi tekstylne, oferuje kompletne wypo...
Partnerzy