Szukaj w działach:

Macierz przezbrojeń w systemie ERP

Macierz przezbrojeń w systemie ERP


Osoby planujące produkcję mogą realizować swoje zadania za pomocą funkcjonalności macierzy przezbrojeń proALPHA ERP, dzięki czemu wyniki pracy pokrywają się z wyznaczonymi terminami i są najbardziej opłacalne kosztorysowo.

Planiści dzięki macierzowi przezbrojeń mają możliwość zaplanowania produkcji tak, by ilość przezbrojeń, które zwykle wstrzymują produkcję pozwalała na zrealizowanie zleceń w terminie oraz była jak najmniejsza. Moduł APS systemu proALPHA pozwala na zaplanowanie czasu przezbrojeń i kar w dowolnie postępujących po sobie operacjach.

Budowa macierzy przezbrojeń i jej kryteria w systemie proALPHA

Dla macierzy przezbrojeń definiowane są następujące kryteria przez moduł APS systemu ERP do zarządzania w firmach produkcyjnych proALPHA:

 • Numer artykułu – pozwala łączyć operacje wykonywane w ramach tych samych artykułów.
 • Listwa cech artykułu – dzięki modułowi APS w systemie proALPHA możliwe jest przypisywanie dowolnych wartości i cech do każdego artykułu, który jest definiowany. Dzięki tym cechom możliwa jest późniejsza optymalizacja procesu produkcyjnego, a zatem planowania operacji na konkretnej maszynie tak, by artykuły o identycznych cechach produkować zawsze razem i zmniejszyć ilość przezbrojeń (np. taki sam kształt, kolor lub rozmiar).
 • Pozycje struktury – dzięki wspólnemu kolejkowaniu artykułów wykonywanych z tych samych materiałów pozwalają na optymalizację produkcji i minimalizację ilości wymaganych przezbrojeń związanych ze zmianą wykorzystywanego surowca.
 • Zasoby (narzędzia) – pozwala na kolejkowanie tych operacji, które mogą być wykonane przy użyciu tych samych narzędzi lub maszyn.
 • Klasa aktywacji (cecha operacji technologicznej) – pozwala na optymalizację produkcji w oparciu o cechy przypisywane do konkretnych operacji technologicznych.


Macierz przezbrojeń umożliwia maksymalną efektywność kosztową

Ze względu na to, że wszystkie maszyny mogą posiadać inne kryteria optymalizacyjne, do każdego zasobu produkcyjnego można przypisać indywidualnie zaprojektowaną macierz przezbrojeń dzięki producentowi systemu proALPHA.

Aby zbudować macierz przezbrojeń należy wprowadzić procent normatywnego czasu pracy TPZ dla każdej istniejącej kombinacji kryteriów i wprowadzić punkty karne, które następnie system ERP wykorzystuje do optymalizacji sekwencji. Procent normatywnego czasu pracy TPZ wykorzystywany jest do wyliczenia czasu przezbrojenia maszyny. Procent ten przyjmuje największą wartość występującą w danym zbiorze, a dla wielu wartości wszystkie punkty karne sumują się.

Przykładowa macierz przezbrojeń skonfigurowana w systemie ERP

Macierz przezbrojeń w systemie ERP proalpha
RYS. 1 PRZYKŁADOWA MACIERZ PRZEZBROJEŃ

 

RYS. 2 PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA MACIERZY PRZEZBROJEŃ
 RYS. 2 PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA MACIERZY PRZEZBROJEŃ

 

RYS. 3 WIDOK MACIERZY PRZEZBROJEŃ W SYSTEMIE ERP
 RYS. 3 WIDOK MACIERZY PRZEZBROJEŃ W SYSTEMIE ERP


Obejrzyj materiał Video:

Źródło: proALPHA


Dodano 05.08.2019
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy