Szukaj w działach:

ArcelorMittal Poland z certyfikatem ResponsibleSteelTM

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU

 

ArcelorMittal Poland znalazł się w gronie nielicznych firm, które otrzymały certyfikat ResponsibleSteelTM.

Po zakończonym pomyślnie audycie przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą DNV Poland (audytor akredytowany przez organizację ResponsibleSteelTM ), spółka otrzymała certyfikat potwierdzający spełnianie wszystkich kryteriów ujętych w standardzie ResponsibleSteelTM.

Audyty przewidują weryfikację działań przedsiębiorstwa pod kątem rygorystycznych wymogów, których realizacja jest sprawdzana przez audytorów nie tylko na podstawie otrzymanych dokumentów, ale również podczas rozmów z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Kryteria dotyczą kwestii społecznych i środowiskowych przypisanych do 12 zasad. Dla przykładu aspekty społeczne obejmują: etykę biznesową, relacje z pracownikami i społecznościami lokalnymi, prawa człowieka i prawo pracy. Kryteria środowiskowe obejmują między innymi zmiany klimatu, emisje, zarządzanie gospodarką wodną oraz bioróżnorodność.

 

Źródło: ArcelorMittal Poland

 

POWIĄZANE
ArcelorMittal Poland wykorzysta ciepło z gazów odpadowych ArcelorMittal Poland nie marnuje energii. Dąbrowska huta wykorzysta ciepło z gazów...
Nowy dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Od stycznia 2020 roku dyrektorem generalnym ArcelorMittal Poland będzie Marc De Pauw. Mar...
Liny stalowe – smarować czy nie smarować? Z zagadnieniem smarowania lin stalowych mierzy się wielu ich użytkowników, a odpow...
Eksperci o stali nierdzewnej Forum Stali Nierdzewnych to jedno z najciekawszych i najważniejszych wydarzeń branżowych,...
Inwestycje w Hucie Królewskiej Jak informuje ArcelorMittal, w zakładzie Huta Królewska realizowane są projekty zw...
73. Światowy Kongres Odlewnictwa W ICE Kraków Congress Centre w terminie 23-27 września br. odbędzie się organizowa...
Partnerzy