Szukaj w działach:

Wielton S.A. i Politechnika Poznańska łączą siły

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


30 listopada została podpisana umowa o współpracę pomiędzy firmą Wielton S.A. i Politechniką Poznańską, której celem jest wykorzystanie potencjału, doświadczeń i dorobku obu stron w celu kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr i rozwój produktów wspierających transport przyszłości.

Szczegółowa współpraca pomiędzy firmą Wielton i Politechniką Poznańską ma obejmować stworzenie interdyscyplinarnego zespołu kreującego standardy badań w zakresie chłodnictwa, w tym: wymianę i transfer doświadczeń, wiedzy i wyników działalności naukowej (m.in. wyników badań, obliczeń, doświadczeń eksperymentalnych), współpracę zespołową, wspólną realizację prac dyplomowych – magisterskich i doktorskich, a także wzajemne konsultacje i wspólne publikacje.

Zarówno Wielton, jak i Politechnika Poznańska mają świadomość w jak ważnym momencie znajduje się obecnie branża transportowa oraz jak trudne i ambitne cele przed nią stoją. Z tego powodu podpisały porozumienie o współpracy, aby mieć realny wpływ na kształtowanie transportu przyszłości. Strategicznymi filarami właśnie rozpoczętej kooperacji będzie kształcenie kadr na potrzeby aktualnych wyzwań technicznych, w tym studia dualne – nowe rozwiązanie na kierunku logistyka i transport, które pozwala na równoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego już w trakcie studiów. Kolejnym ważnym punktem będzie wspólne formułowanie oferty praktyk i staży dla studentów i doktorantów, rozwój potencjału kadry, a także realizacja projektów B+R.


Źródło: Wielton S.A.

POWIĄZANE
Wielton przejmuje Grupę Langendorf 24 maja br. Zarząd Wielton S.A. poinformował o podpisaniu umowy dotyczącej przejęcia 80% ...
Wielton uruchamia linię do malowania kataforetycznego Spółka Wielton S.A. zakończyła pierwsze testy linii do malowania kataforetycznego ...
Kolejne zezwolenie dla Wielton w Łódzkiej SSE 12 lipca 2017 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła spółce Wie...
Rozwiązania Valk Welding w zakładach Wielton Firma Wielton, to jeden z największych producentów naczep, przyczep i zabudó...
Pożar w zakładzie Wielton w Wieluniu 23 listopada 2018 roku w jednym z dwóch zakładów Spółki w Wieluniu t...
Wielton S.A. inwestuje i modernizuje park maszynowy Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała decyzję o udzieleniu dla firmy Wie...
Partnerzy