Szukaj w działach:

Wielton S.A. i Politechnika Poznańska łączą siły

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


30 listopada została podpisana umowa o współpracę pomiędzy firmą Wielton S.A. i Politechniką Poznańską, której celem jest wykorzystanie potencjału, doświadczeń i dorobku obu stron w celu kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr i rozwój produktów wspierających transport przyszłości.

Szczegółowa współpraca pomiędzy firmą Wielton i Politechniką Poznańską ma obejmować stworzenie interdyscyplinarnego zespołu kreującego standardy badań w zakresie chłodnictwa, w tym: wymianę i transfer doświadczeń, wiedzy i wyników działalności naukowej (m.in. wyników badań, obliczeń, doświadczeń eksperymentalnych), współpracę zespołową, wspólną realizację prac dyplomowych – magisterskich i doktorskich, a także wzajemne konsultacje i wspólne publikacje.

Zarówno Wielton, jak i Politechnika Poznańska mają świadomość w jak ważnym momencie znajduje się obecnie branża transportowa oraz jak trudne i ambitne cele przed nią stoją. Z tego powodu podpisały porozumienie o współpracy, aby mieć realny wpływ na kształtowanie transportu przyszłości. Strategicznymi filarami właśnie rozpoczętej kooperacji będzie kształcenie kadr na potrzeby aktualnych wyzwań technicznych, w tym studia dualne – nowe rozwiązanie na kierunku logistyka i transport, które pozwala na równoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego już w trakcie studiów. Kolejnym ważnym punktem będzie wspólne formułowanie oferty praktyk i staży dla studentów i doktorantów, rozwój potencjału kadry, a także realizacja projektów B+R.


Źródło: Wielton S.A.

POWIĄZANE
Pożar w zakładzie Wielton w Wieluniu 23 listopada 2018 roku w jednym z dwóch zakładów Spółki w Wieluniu t...
Kolejne zezwolenie dla Wielton w Łódzkiej SSE 12 lipca 2017 roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła spółce Wie...
Wielton chce umacniać pozycję 5 kwietnia 2017 roku Zarząd Wielton S.A. podjął uchwałę w sprawie określenia \"Strategii ...
Wielton z kontraktem w Rosji Polski producent naczep i przyczep, spółka Wielton S.A., poinformowała, iż podpisa...
Wielton jedynym udziałowcem Fruehauf SAS Wielton S.A. zawarł ze spółką Dauphine Investissements aneks do porozumienia dotyc...
Wielton przejmuje Grupę Langendorf 24 maja br. Zarząd Wielton S.A. poinformował o podpisaniu umowy dotyczącej przejęcia 80% ...
Partnerzy