Szukaj w działach:

AGH i ArcelorMittal pracują nad zagospodarowaniem odpadów


Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i ArcelorMittal Poland podpisały porozumienie dotyczące współpracy na rzecz zagospodarowania odpadów żelazonośnych na potrzeby gospodarki.


W ramach zawartego porozumienia AGH i ArcelorMittal Poland będą współpracować przede wszystkim w obszarze zbadania możliwości zagospodarowania odpadów żelazonośnych na potrzeby gospodarki, w tym na potrzeby własne ArcelorMittal. Umowa obejmuje opracowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zagospodarowanie odpadów żelazonośnych zgromadzonych na składowiskach położonych na południe od ul. Igołomskiej w Krakowie w sposób ekonomicznie uzasadniony i bezpieczny dla środowiska naturalnego. Ponadto współpraca zakłada wdrożenie i rozwinięcie wypracowanych rozwiązań do fazy przemysłowej. Istotne jest również opracowanie metody zamknięcia składowiska w sposób możliwie neutralny dla otoczenia przyrodniczego.

Współpraca będzie polegała m. in. na wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Zespół z AGH, reprezentowany przez prof. Mirosława Karbowniczka z Katedry Metalurgii Stopów Żelaza Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej ma na celu przede wszystkim wypracowanie rozwiązań, które pozwolą zagospodarować odpady powstałe w ciągu kilkudziesięciu lat prowadzenia działalności hutniczej.


Źródło: ArcelorMittal

POWIĄZANE
Koksownia ArcelorMittal wdraża inicjatywy środowiskowe Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice”, oddział ArcelorMittal Poland, realizuje k...
Nowy dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Od stycznia 2020 roku dyrektorem generalnym ArcelorMittal Poland będzie Marc De Pauw. Mar...
ArcelorMittal Poland poszerza asortyment Jak poinformowała spółka, w połowie roku rozpocznie się kolejny etap realizacji pr...
ArcelorMittal zmodernizuje sosnowiecką hutę ArcelorMittal Poland zadecydował o gruntownej modernizacji walcowni walcówki w daw...
Mostostal Zabrze zmodernizuje piec ArcelorMittal Mostostal Zabrze poinformował, iż spółka zależna Mostostal Zabrze Realizacje Przem...
Porozumienie płacowe ArcelorMittal Poland Jak informuje Śląsko-Dąbrowska Solidarność, w ciągu dwóch lat wynagrodzenia w Arce...
Partnerzy