Szukaj w działach:

Bezpieczeństwo pracowników podczas epidemii COVID-19

Bezpieczeństwo pracowników podczas epidemii COVID-19


Bezpieczeństwo pracowników to podstawa – jak więc zachowywać się w obliczu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii, by zapewnić je w maksymalnym stopniu? 

Przed przedsiębiorcami postawiono trudne zadanie – muszą oni w obecnej sytuacji dołożyć wszelkich starań, by zapewnić ochronę życia i zdrowia swoich pracowników, jednocześnie dbając o zapewnienie ciągłości produkcji. Jak w czasach epidemii koronawirusa zadbać o organizację pracy i jakie środki bezpieczeństwa firma powinna zagwarantować zatrudnionym pracownikom?

Pandemia koronawirusa wprowadziła w życie gospodarcze Państwa wiele zmian. Zostało zamkniętych mnóstwo małych przedsiębiorstw, lokali usługowych i lokali gastronomicznych, a w pozostałych zaczęto stosować maksymalne środki ostrożności i wzmożoną dezynfekcję. Wielu pracowników zostało zobligowanych do pracy zdalnej, część zawodów wymaga jednak od pracowników do ciągłego pojawiania się w zakładzie pracy. Jak w takich okolicznościach zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo? 

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas pandemii COVID-19 

COVID-19 i idące za nim zagrożenia stawiają przed przedsiębiorcami wiele wyzwań, z jakimi wcześniej nie mieli do czynienia. Do nowej sytuacji trzeba również dostosować zasady BHP. W miarę możliwości pracodawca musi zapewnić warunki, w których zminimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w przedsiębiorstwie. Co za tym idzie, musi on w taki sposób rozporządzać organizacją pracy, by bezpośredni kontakt pracowników między sobą był sprowadzony do minimum. W przypadkach, w których jest to możliwe, zaleca się polecenie pracownikom pracy zdalnej.

W przypadku, w którym praca w trybie home office jest niemożliwe, pracodawca zobowiązany jest do dostarczania pracownikom odpowiednich środków do dezynfekcji, czyszczenia miejsc, w których przebywają (takich jak jadalnia, sanitariaty), a także zwrócenie uwagi na szczególne środki ostrożności i higieny, jakich w obecnej sytuacji powinni przestrzegać. Biura oraz fabryki muszą zostać dostosowane do aktualnych zaleceń, które wynikają z ustaw i rozporządzeń. Oto lista wymagań, jakie muszą spełnić pracodawcy:

Obowiązki pracodawcy w czasie epidemii: 

1. Wyznaczenie bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami (1,5-2 metry).

2. Umieszczenie w widocznym miejscu informacji, jak należy myć ręce.

3. Zapewnienie ogólnodostępnych środków do mycia i dezynfekcji rąk: mydła lub środka na bazie alkoholu (min. 60 %).

4. Umieszczenie dozowników z płynem odkażającym w widocznych miejscach i regularne ich uzupełnianie.

5. Przeszkolenie pracowników i uczulenie ich na to, aby podczas pracy nie dotykali dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Istotnym faktem jest brak zalecenia noszenia maseczek ochronnych przez zdrowe osoby. Środki te powinno się pozostawić dla osób chorych, ich opiekunów oraz personelu medycznego, który kontaktuje się z osobami, u których podejrzewa się zakażenie koronawirusem.

Miejsca pracy powinny być czyste, zdezynfekowane i higieniczne. Powierzchnie, takie jak biurka, stoły, klamki, lady, poręcze czy wyłączniki powinny być regularnie czyszczone środkiem do dezynfekcji na bazie alkoholu. Pracodawca powinien uzyskać zgody od pracowników na możliwość mierzenia temperatury ich ciała. Obowiązkiem pracownika natomiast jest współdziałanie z zarządem w ramach realizacji działań, które mają na celu ochronę życia i zdrowia pozostałych członków zespołu. 

Liczba zachorowań podczas pandemii koronawirusa rośnie na całym świecie, w tym w Polsce. Stanowi to obecnie największe wyzwanie dla pracowników i przedsiębiorców. Priorytetem pracodawcy stało się zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa, a zatrudnionego bezwzględne stosowanie się do stawianych zaleceń. Są to jedyne sposoby na walkę z rozprzestrzenianiem się zagrożenia.


Redaktor: MR
Żródło: EY

 

Dodano 08.04.2020
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy