Szukaj w działach:

Modernizacja maszyn pomiarowych

Modernizacja maszyn pomiarowych


Maszyny, przyrządy i oprogramowanie pomiarowe stanowią spory wydatek dla firm, których produkcja wymaga stałej i precyzyjnej kontroli wymiarowo-kształtowej.


Elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń, części samochodowych i do produkcji lotniczej, części będących rezultatem powiązania technik komputerowych i inżynieryjnych na potrzeby medycyny itd. są albo coraz mniejsze i wymagają coraz większej dokładności wymiarowej i kształtowej albo niekoniecznie są miniaturowe, ale w zamian muszą spełniać wyśrubowane wymagania w zakresie struktury geometrycznej powierzchni, np. profilu chropowatości czy falistości. Niezwykle istotne jest także skrócenie czasu przygotowania i realizacji zadań kontroli, na przykład dzięki wyższemu stopniowi zautomatyzowania procesów pomiarowo-kontrolnych. Mniej produktów, które nie spełniają wymagań jakościowych, choćby tylko z powodu nieznacznych uchybień dokładności wykonania, oznacza na przykład dłuższy okres bezawaryjnej eksploatacji urządzeń z korzyścią dla ,,kieszeni’’ użytkownika, a w ogólnym rozrachunku dla zasobów naturalnych (zużycie wody, energii, surowców).

Zakład Metrologii Wielkości Geometrycznych ŁUKASIEWICZ-IZTW oferuje usługi w zakresie modernizacji maszyn pomiarowych. Modernizacja obejmuje zarówno część mechaniczną, jak i część programową. Jej celem jest przywrócenie pełnych zdolności pomiarowych bądź ich rozszerzenie, zwiększenie dokładności i szybkości pomiarów, a jednocześnie ograniczenie kosztów w znaczeniu czysto ekonomicznym i z uwzględnieniem ochrony środowiska. Modernizacja polega na wymianie krytycznych elementów układu pomiarowego i mechanicznego maszyny, wskazanych w wyniku wykonanej uprzednio ekspertyzy, w celu poprawy parametrów metrologicznych. Taki proces umożliwia użytkownikowi dalszą eksploatację wcześniej niesprawnej bądź obarczonej błędami uwarunkowanymi przestarzałą konstrukcją maszyny pomiarowej.

Modernizacja może obejmować wymianę uszkodzonych elementów mechanicznych, unowocześnienie układu sterowania, regulację geometrii maszyny, instalację nowoczesnego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Na życzenie klientów w modernizowanych maszynach wprowadza się kompensację temperaturową, instaluje się czujniki temperatury. Aby poprawić parametry metrologiczne przeprowadza się procedurę pomiaru błędów w przestrzeni i tworzy mapę błędów.

W zależności od wymagań klientów ŁUKASIEWICZ-IZTW oferuje różnorodny, nowoczesny osprzęt do maszyn pomiarowych, np. sondy pomiarowe, magazynki narzędzi oraz szeroki asortyment trzpieni. Indywidualną ofertę dla klienta opracowujemy na podstawie ekspertyzy stanu technicznego maszyny – przedstawiamy zakres koniecznej modernizacji, opcje wyposażenia w oprogramowanie i głowice pomiarowe, itp. Ostatnim etapem modernizacji jest regulacja części mechanicznej, sprawdzenie dokładności maszyny, wystawienie świadectwa sprawdzenia oraz szkolenie z obsługi zmodernizowanej maszyny.

Podejmujemy się modernizacji maszyn pomiarowych ze sterowaniem ręcznym oraz ze sterowaniem CNC.Remont części mechanicznej może obejmować następujące czynności:

 • regenerację albo wymianę prowadnic aerostatycznych lub łożysk tocznych,
 • regenerację albo wymianę układów pneumatycznych,
 • regenerację prowadnic,
 • wymianę systemów pomiarowych,
 • modernizację układów napędowych,
 • inne niezbędne prace mechaniczne.

Modernizacja części elektronicznej maszyn ze sterowaniem CNC obejmuje wymianę układu elektronicznego na nowy układ sterowania CNC oparty na kontrolerze UCC firmy Renishaw stosowanym w maszynach pomiarowych rodziny NMP (produkty IOS/IZTW)

Modernizacja części elektronicznej maszyn sterowanych ręcznie obejmuje wymianę układu elektroniki na nowy układ sterowania.

Modernizacja wyposażenia maszyny pomiarowej obejmuje instalacje dowolnego wyposażenia z oferty firmy Renishaw, zgodnie z wymaganiami użytkownika: 

 • głowice pomiarowe (stykowe)
 • głowica zmotoryzowana
 • głowice skaningowe (stykowe)
 • magazyn głowic pomiarowych

Modernizacja części programowej maszyn obejmuje, w zależności od typu maszyn (ręczna, CNC), zainstalowanie odpowiedniego systemu operacyjnego zapewniającego pełne oprogramowanie pomiarowe oraz, według uzgodnień z użytkownikiem, zestawu oprogramowania opcjonalnego: 

 • system CMM Manager firmy NIKON
 • system MODUS firmy RENISHAW
 • dowolny system programowy 3D spełniający standard I++ 

Więcej informacji o usługach metrologicznych oferowanych przez ŁUKASIEWICZ-IZTW znajduje się tutaj.


Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii WytwarzaniaDodano 09.12.2019
Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy