Szukaj w działach:

Polska Strefa Inwestycji w 2022 roku

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


157 decyzji, inwestycje na kwotę 5,6 mld zł, 1 521 nowych miejsc pracy – to wyniki Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) w pierwszym półroczu 2022 r.

Od stycznia do czerwca 2022  r. wydano 157 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości 5 578 mln zł z równoczesną deklaracją utworzenia 1 521 nowych miejsc pracy.

Największa wartość inwestycji w 2022 r. dotyczy takich sektorów jak żywność wysokiej jakości (917 mln zł nakładów) oraz sektora profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (514 mln zł nakładów).

Spadek liczby wydanych decyzji (porównując pierwsze półrocze tego roku i ubiegłego roku) wynika z efektów, jakie spowodował atak zbrojny Rosji na Ukrainę.

Udział polskiego sektora MŚP w liczbie projektów na koniec czerwca 2022 r. wyniósł 60%. Deklarowana wartość inwestycji to 924 mln zł (udział 17%). Udział tych firm w tworzeniu nowych miejsc pracy to 28%.

Inwestycje w Polsce

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji (od września 2018 r. do końca czerwca 2022 r.) wydano łącznie 1 677 decyzji o wsparciu na 79 mld zł deklarowanej wartości inwestycji oraz 33 114 nowych miejsc pracy.

Projekty z polskim kapitałem stanowią obecnie 73% wszystkich inwestycji realizowanych na terenie PSI, a ich łączna wartość to 30,2 mld zł, co przekłada się na 11 582 nowe miejsca pracy.

W ramach Programu grantowego, od 2016 r. zawarto w sumie 62 umowy. Łączna wartość zadeklarowanych nakładów na te inwestycje wynosi 21 960 mln zł. Zadeklarowano utworzenie 15 136 nowych miejsc pracy.


Źródło: gov.pl


POWIĄZANE
Sprawniejsze procesy produkcyjne dzięki PSIasm PSI Polska wdroży system PSIasm w firmie Investment Trading Consulting Sp. z o.o. specjal...
Ponad miliard złotych nakładów inwestycyjnych Ponad miliard złotych nakładów to bilans 2020 roku w Polskiej Strefie Inwestycji z...
Formeleon i Mikro-Met dołączą do Polskiej Strefy Inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE) wydała decyzje o wsparciu dwóch inwes...
Decyzje o wsparciu nowych inwestycji 5 września 2018 roku weszły w życie rozporządzenia dzięki którym przedsiębiorcy mo...
#PolskaStrefaInwestycji Polska atrakcyjną strefą inwestycyjną, zwolnienia podatkowe uzależnione nie tylko od loka...
Empik wybiera system PSIwms PSI Polska podpisała umowę na wdrożenie systemu PSIwms (warehouse management system) z fi...
Partnerzy