Szukaj w działach:

Jak bezpieczenie stosować tlen i acetylen do cięcia metali?


Acetylen-tlen gaz który stosowany jest do spawania gazowego, cięcia metali czy lutowania. Gazy te są to jedne z najniebezpieczniejszych grożącymi poparzeniami, cofnięciem się płomienia w skrajnych przypadkach powodujących wybuch.

Butla tlenowa w środku pusta spręża tlen od 200 do 300 bar, natomiast butla acetylenowa wypełniona w środku masą porowatą wypełnioną acetonem w którym spręża się acetylen.

Acetylen ze względu na najlepsze cechy energetyczne ( temperatura płomienia tlen-acetylen wynosi ok 3100C) jest z powodzeniem wykorzystywany we wszystkich procesach spawalniczych. Prędkość spalania mieszanki acetylen-tlen jest 2 do 3 razy szybsza niż prędkość spalania tlenu z innymi gazami palnymi.

Mieszaniny acetylenu z powietrzem i tlenem są silnie wybuchowe w szerokim zakresie tych stężeń tych gazów. Są one najszerszym ze wszystkich zakresów stężeń gazów palnych.

Wybuchają one nawet przy ciśnieniu atmosferycznym , jeżeli temperatura w jakimkolwiek miejscu osiągnie temperaturę zapłonu. Przy wzroście ciśnienia wybuchowość znacznie wzrasta. Niebezpiecznym zjawiskiem jest też odpalanie samego acetylenu.

Przy małej ilości gazu w butli może dojść do cofnięcia się płomienia przez węże do butli. Dlatego też przed takim zjawiskiem powinny chronić spawacza bezpieczniki przy palnikowe oraz przy reduktorowe.

Przy używaniu gazów tlen-acetylen zwracamy też uwagę na sprawne reduktory które na tlenie przykręcamy za pomocą klucza pamiętając o tym by ręce lub rękawice były czyste wolne od tłuszczów i smarów. W połączenie tlenu ze smarami może nastąpić samozapłon i wybuch oraz acetylenowy montowany za pomocą jarzma.   

Zwracamy też uwagę na jakość węży gumowych czy nie są uszkodzone -sparciałe. Do tlenu używamy wąż niebieski do acetylenu brązowy. Acetylen nie jest gazem toksycznym, ale działa dusząco, głównie wskutek obniżenia ciśnienia cząstkowego tlenu w powietrzu, może mieć działanie narkotyczne. Wdychany w stężeniu około 10% objętości wywołuje duszności, zawroty i bóle głowy oraz nudności, a w stężeniu 20-30% również zaburzenia koordynacji ruchowej. Powyżej stężenia 30% może spowodować utratę przytomności , zaburzenia rytmu serca wzrost albo spadek ciśnienia tętniczego krwi, zatrzymanie krążenia.

Więcej na temat tego jak bezpieczenie stosować tlen i acetylen do cięcia metali w kolejnym odcinku projektu "Porady przemysłowe" opowiada Tomasz Nalepa z firmy Air Products Sp. z o.o.

Air Products Sp. z o.o.
Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warszawa
+48 22 440 32 00
POWIĄZANE
15-lecie LVD-Polska Firma LVD-Polska, będąca oddziałem LVD Group, świętuje w tym roku 15-lecie swojej działal...
Automatyzacja stanowiska z prasą krawędziową Automatyzacja staje się coraz ważniejszym procesem w branży przemysłowej. Istotnie wpływa...
Liderzy przemysłu na ITM Industry Europe Ekspozycji ITM Industry Europe od lat przyświeca idea Przemysłu 4.0. Również aranż...
Rynek obróbki metali w 2020 roku Rynek obróbki metali w 2020 roku: modułowość i doskonalenie procesów. Remme...
Testuj sprężarkę śrubową Weni Solution przez 90 dni za darmo Do każdego lasera fibrowego z serii PRO firma Weni Solution oferuje bezpłatnie nową spręż...
Przygotowania do jesiennego cyklu STOM trwają Zorganizowany w ubiegłym roku, po raz pierwszy jesienią przemysłowy cykl spod znaku STOM ...
Partnerzy