Szukaj w działach:

Jak jakość środków smarnych wpływa na produkcję?


Istnieje wiele czynników mających wpływ na wydatki związane z utrzymaniem maszyn do obróbki. Jednak w przypadku, gdy wszystkie czynniki są na takim samym poziomie, można zauważyć bezpośrednią zależność – im lepsza jakość smarowania, tym niższy całkowity koszt użytkowania (TCO). Dlatego pierwszym krokiem w kierunku zwiększenia niezawodności maszyn, podniesienia produktywności oraz obniżenia kosztów eksploatacji jest wybór właściwych środków smarnych.

TCO (ang. Total Cost of Ownership) - Całkowity Koszt Posiadania - jest to suma wszystkich kosztów rozwiązania informatycznego począwszy od jego zakupu, poprzez użytkowanie, aż do likwidacji.

W skład TCO wchodzą koszty zakupy sprzętu i licencji, wydatki poniesione na szkolenia, wdrożenie, administrację, usuwanie awarii i likwidację. Jest to model pomagający rozdzielić i zrozumieć podział kosztów związanych bezpośrednio i pośrednio z użytkownikiem końcowym każdego przedsiębiorstwa.

Na temat analizy TCO (Total Cost of Ownership) oraz tego jak jakość środków smarnych wpływa na produkcję, rozmawialiśmy z przedstawicielem firmy Mobipol - dystrybutorem środków Mobil.

Więcej na: Mobipol

Podziel się
powrót

Newsletter

Powiązane:

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy