Szukaj w działach:

Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Kwartalnik „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” to czasopismo o charakterze naukowo-technicznym, obejmującym swoim zakresem tematycznym: transport taśmowy, dźwignice i podnośniki, pojazdy, przenośniki zgrzebłowe, kubełkowe, rurowe oraz maszyny robocze współpracujące w ramach systemów transportowych jak i urządzenia pomocnicze, do których należą między innymi napędy, systemy sterowania czy materiały eksploatacyjne. Kwartalnik jest źródłem fachowej wiedzy oraz forum wymiany doświadczeń technicznych zarówno dla praktyków z przemysłu jak i pracowników naukowo-badawczych.

Czasopismo powstaje przy współudziale przedstawicieli przemysłu i środowisk naukowych. Uczestniczy w ważnych imprezach branżowych takich jak: targi sympozja, konferencje, seminaria, często sprawując patronat medialny.

Prenumeratę kwartalnika oprócz naszej redakcji prowadzą także: RUCH S.A., KOLPORTER S.A., GARMOND PRESS S.A. i SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Strona www:
www.hmr-trans.pl

HMR-TRANS Sp. z o.o. jest wydawcą kwartalnika:


Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze

ul. Litewska 20/120
51-354 Wrocław
tel./fax: 71 792 23 12
e-mail: transpor@hmr-trans.pl


Partnerzy