Szukaj w działach:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Błogosławionego Czesława 16-18.
44-100 Gliwice
woj. Śląskie
Polska
tel. +48 32 33 58 200
fax. +48 32 231 46 52
e-mail: is@is.gliwice.pl
http://www.is.gliwice.pl

Języki

Opis

W Łukasiewicz – Instytucie Spawalnictwa są prowadzone prace mające na celu pomoc przedsiębiorcom w stosowaniu technologii spawalniczych i technologii pokrewnych w praktyce przemysłowej.
Instytut Spawalnictwa oferuje:

 • ekspertyzy, doradztwo
 • kwalifikowanie technologii i zakładów
 • usługi badawcze
 • transfer technologii
 • informację naukową
 • konferencje, seminaria
 • usługi u klienta
 • współpracę w ramach projektów badawczych.

Oferta

Założony w 1945 roku Instytut Spawalnictwa jest wiodącą jednostką naukową polskiego spawalnictwa. W swej wieloletniej działalności rozwiązuje i koordynuje bieżące problemy spawalnictwa, utrzymując ścisłe związki z przemysłem krajowym i ośrodkami zagranicznymi.   Od kwietnia 2019 r. Instytut Spawalnictwa jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.   Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa ma status Centrum Doskonałości, i jest równocześnie:

 • ANB – Autoryzowaną Organizacją Nominowaną – w Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) i Międzynarodowym Instytucie Spawalnictwa (IIW), uprawnioną do kwalifikowania personelu spawalniczego
 • ANBCC – Autoryzowaną Organizacją Nominowaną w EWF i IIW uprawnioną do certyfikacji przedsiębiorstw według normy PN-EN ISO 3834
 • Akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) organizacją do certyfikacji procesów spawalniczych, systemów zakładowej kontroli produkcji, personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących oraz systemów zarządzania jakością
 • Jednostką Notyfikowaną w Unii Europejskiej w zakresie Dyrektywy 2014/68/UE oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011.
 • Instytut ma system zarządzania jakością, certyfikowany na zgodność z normą PN-EN ISO 9001

Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa współpracuje z następującymi organizacjami:
w Polsce:

 • Polskim Centrum Akredytacji (PCA)
 • Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN)
 • producentami konstrukcji i wyrobów spawanych, zgrzewanych i lutowanych oraz materiałów i urządzeń spawalniczych
 • uczelniami technicznymi
 • ośrodkami naukowymi, badawczymi i szkoleniowymi
 • towarzystwami dozorowymi
 • organizacjami społecznymi (np. Polskie Towarzystwo Spawalnicze, Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich itd.).

za granicą:

 • Międzynarodowym Instytutem Spawalnictwa (IIW)
 • Europejską Federacją Spawalniczą (EWF)
 • Europejskimi Komitetami Normalizacyjnymi (CEN i CENELEC)
 • Międzynarodowymi Organizacjami Normalizacyjnymi (ISO, IEC)
 • Amerykańskim Stowarzyszeniem Spawalniczym (AWS)
 • Niemieckim Stowarzyszeniem Spawalniczym (DVS)
 • Niemieckimi Spawalniczymi Instytutami Szkoleniowo-Badawczymi (SLV)
 • Międzynarodowym Stowarzyszeniem „Spawanie” (MAC).

Instytut współpracuje również z większością europejskich instytutów i jednostek naukowych, zajmujących się zagadnieniami z dziedziny spawalnictwa.   Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Kategorie

Baza firm jest własnością portalu Staleo Kopiowanie bez zgody zabronione.

powrót
Partnerzy