Szukaj w działach:

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

„Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” to czasopismo, w którym publikowane są artykuły o charakterze naukowym z dziedziny spawalnictwa i nauk związanych, opracowane zarówno przez pracowników Instytutu Spawalnictwa, jak i pracowników spoza Instytutu oraz informacje o:

  • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych,
  • pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i dokumentach publikowanych przez tę organizację, dostępnych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu Spawalnictwa,
  • pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej,
  • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o Normach Europejskich,
  • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa,
  • patentach z zakresu spawalnictwa i technik pokrewnych,
  • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych,
  • wydarzeniach w życiu Instytutu Spawalnictwa,
  • nowych książkach o tematyce spawalniczej.

Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację artykułu naukowego w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa autorzy otrzymują 20 punktów.

PL ISSN 0867-583X

Biuletyn również po angielsku

Z początkiem 2013 roku Instytut Spawalnictwa rozszerzył swoją ofertę wydawniczą, wprowadzając nową formę publikacji Biuletynu Instytutu Spawalnictwa. Razem z tradycyjną, drukowaną wersją, Biuletyn wydawany jest również w formie elektronicznej, zawierającej publikacje o charakterze naukowo-badawczym, tłumaczone na język angielski. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim ułatwienie upowszechniania za granicą dorobku naukowego polskich specjalistów spawalników. Anglojęzyczna wersja eBIS dostępna jest na głównej stronie Instytutu [eBIS] oraz bezpośrednio pod adresem http://bulletin.is.gliwice.pl. Instytut Spawalnictwa zachęca do współpracy z czasopismem, oferuje również pomoc przy tłumaczeniu artykułów na język angielski. Szczegółowych informacji udziela redakcja Biuletynu Instytutu Spawalnictwa.

Elektroniczne archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Pełny dostęp do elektronicznego archiwum Biuletynu Instytutu Spawalnictwa przewidziany jest dla prenumeratorów czasopisma. W celu uzyskania dostępu należy  skontaktować się z redakcją Biuletynu Instytutu Spawalnictwa.

Kontakt:
Redakcja Biuletynu Instytutu Spawalnictwa
Marek Dragan
marek.dragan@is.gliwice.plPartnerzy