Szukaj w działach:

Technologia i Automatyzacja MontażuTechnologia i Automatyzacja Montażu" (
rok założenia - 1993) to wydawane od ponad 20 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, czytelników z ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów naukowych, studentów oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani najnowszymi problemami z zakresu procesów montażu i procesów towarzyszących montażowi.

W latach 1993-2007 wydawcą kwartalnika był Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn „TEKOMA", a od 1 lipca 2007 r. jest on wydawany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w strukturę którego ośrodek „TEKOMA" został włączony. Od 1 stycznia 2016 r. współwydawcą kwartalnika jest Wydawnictwo SIGMA-NOT.

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje projektowanie procesów technologicznych montażu, montażowe urządzenia technologiczne, technologiczność konstrukcji wyrobów, systemy montażowe, operacje przedmontażowe i pomontażowe, konstrukcje i technologie połączeń, narzędzia i oprzyrządowanie, sterowanie i kontrola, przemieszczanie i orientowanie.

Od 2015 r. czasopismo dostępne jest tylko w wersji elektronicznej w postaci plików PDF.

Częstotliwość: kwartalnik

Cena: 60,00 zł (prenumerata roczna)

Strona www:
www.tiam.pl

Technologia i Automatyzacja Montażu

ul. Ratuszowa 11, pok. 740
00-950 Warszawa

Kontakt:
tel. +48 (22) 853 81 13
e-mail: tiam@sigma-not.pl

 

Partnerzy