Szukaj w działach:

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa - Polska


„Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” to czasopismo, w którym publikowane są artykuły o charakterze naukowym z dziedziny spawalnictwa i nauk związanych, opracowane zarówno przez pracownik&oacut...

Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych - Polska


Kwartalnik „Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych" jest to czasopismo poświęcone technologiom łączenia nierozłącznego i procesom pokrewnym, tj. spawaniu, zgrzewaniu, klejeniu metali i tworzyw, napylaniu i...

Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze - Polska


Kwartalnik „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” to czasopismo o charakterze naukowo-technicznym, obejmującym swoim zakresem tematycznym: transport taśmowy, dźwignice i podnośniki, pojazdy, przenośniki ...

Utrzymanie Ruch - Polska


„Utrzymanie Ruchu” to branżowy kwartalnik, na łamach którego poruszana jest tematyka z zakresu automatyki, profilaktyki UR, energetyki oraz gospodarki olejowej. Testowane są najnowsze rozwiązania, a ek...

Fastener - Polska


„Fastener” powstał w odpowiedzi na potrzeby osób działających w branży elementów złącznych. Jest to jedyne czasopismo w pełni poświęcone tej dziedzinie przemysłu. Jego ściśle określona tema...

STAL Metale & Nowe Technologie - Polska


Magazyn „STAL Metale& Nowe Technologie” to jeden z niewielu na polskim rynku dwumiesięczników branżowych prezentujących aktualną problematykę techniczną rynku stali i metali nieżelaznych. Czasopi...

Świat Obrabiarek i Narzędzi - Polska


Głównym celem czasopisma „Świat Obrabiarek i Narzędzi" jest prezentowanie aktualnych dokonań w branży obróbki metali oraz w dziedzinach pokrewnych. Pismo ukazuje się w nakładzie 2 tysięcy egzemp...

Technologia i Automatyzacja Montażu - Polska


„Technologia i Automatyzacja Montażu" (rok założenia - 1993) to wydawane od ponad 20 lat czasopismo o zasięgu ogólnopolskim przeznaczone dla konstruktorów, technologów, organizatorów p...

Przegląd Mechaniczny - Polska


  „Przegląd Mechaniczny" (rok założenia – 1935) to miesięcznik naukowo-techniczny o ponad 80-letniej tradycji, który jest adresowany do środowiska inżynierskiego związanego z przemysł...

Pomiary Automatyka Robotyka - Polska


Miesięcznik „Pomiary • Automatyka • Robotyka" istnieje na rynku od 1997 r. Wydawcą miesięcznika PAR jest Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów w Warszawie, instytut badawczy o ugruntowa...

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy