Szukaj w działach:

powrót

Regulamin konkursu :

 

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs Staleo.pl , zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę Staleo Sp. z o.o. zwaną dalej portalem oraz Prima Power Central Europe Sp. z o.o. która jest również fundatorem nagrody głównej.

Zasady Konkursu:

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników firmy Staleo Sp. z o.o., Prima Power Central Europe Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla czytelników i klientów portalu oraz firmy Prima Power Central Europe Sp. z o.o. . W Konkursie uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, "polubienie" profilu firmy Prima Power Polska (https://www.facebook.com/PrimaPowerPolska/?fref=ts) oraz wypełnienie formularza konkursowego http://laserfiber.tech/konkursy/, w którym uczestnik zgadzając się na przetwarzanie danych osobowych przez portal, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych, wyłącznie dla potrzeb portalu, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez organizatora.
 4. Wyłonienie zwycięzcy konkursu odbywa się na drodze losowania, nad poprawnością przebiegu czuwa jury.
 5. Warunkiem przyznania nagrody głównej jest prawidłowa odpowiedź na pytanie, wykonanie zadania podanego w treści konkursu oraz wypełniony formularz konkursowy.

Nagrody w Konkursie:

 1. Nagrody losuje i przyznaje jury portalu.
 2. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 3. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcy na adres podany w formularzu.
 4. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, ani zwrotom.
 5. Portal przyznaje nagrody w pełni sprawne, co gwarantują ich fundatorzy i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady przyznawanych nagród.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na umieszczenie  danych osobowych w bazie danych Staleo Sp. z o.o. orazwydawcy strony Staleo.pl oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto, zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Staleo.pl oraz innych osób za pomocą środków komunikacji elektronicznej i m.in. w tym celu udostępniam swój adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Staleo” .Potwierdzam również iż zapoznałem się z regulaminem portalu (regulamin) oraz polityką prywatności portalu (polityka prywatności)

 

Reklama

 • Reklama

 • Czasopisma

 • Targi

 • Reklama

 • Reklama

 • Reklama

  Newsletter

  Reklama

  Targi

  Czasopisma

  Reklama

  Newsletter

  Partnerzy