Szukaj w działach:

Materiały & Maszyny Technologiczne


„Materiały & Maszyny Technologiczne”
to jedyne w Polsce regularnie ukazujące się czasopismo techniczno-informacyjne ukierunkowane na dynamicznie rozwijający się rynek kompozytów, metali, blach i stali oraz maszyny i technologie wykorzystywane do produkcji i obróbki tych materiałów. W kwartalniku prezentujemy osiągnięcia, technologie i produkty firm z branży. 

Wydzieliliśmy następujące działy tematyczne:

 • Materiały kompozytowej
 • Maszyny i narzędzia do cięcia i obróbki kompozytów
 • Napędy i sterowanie
 • Branża metalowa
 • Maszyny i urządzenia skrawające
 • Optymalizacja produkcji
 • Recykling metali i kompozytów
 • Automatyka i robotyka
 • Technologie
 • Druk 3D
 • Wywiady
 • Targi i konferencje
 • Nowości i przegląd rynku. 

Nakład czasopisma drukowanego wynosi 5 000 egzemplarzy. Wydanie elektroniczne (e-gazeta) wysyłane jest przez branżowe portale do bazy subskrybentów (około 25 000). Czasopismo wysyłane jest do przedstawicieli firm, kadry zarządzającej, jak i technologów, kierowników produkcji, a także do kadry naukowej jednostek naukowo-badawczych oraz do osób, które zamówiły prenumeratę. Prenumeratę można zamówić w redakcji, a także przez Garmond Press i Kolportera. Kwartalnik dystrybuowany jest również na branżowych targach, konferencjach i sympozjach. 

Do zamieszczania ofert zapraszamy przedstawicieli firm z całej branży.

Strona www:
www.materialyimaszyny.pl

Kontakt:
Katarzyna Mazur
katarzyna.mazur@materialyimaszyny.pl
Tel.: 797 125 417

 

Partnerzy